Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

, Stran 2857
Drugo preklicujejo
Bedene Teja, Lucan 36, Portorož – Portorose, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad v Ljubljani. gnc-324623 Brbre Nejc, Kurirčkova ulica 10, Miklavž na Dravskem polju, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št. 0006030442. m-1013 Bulič Dušan, Pod Debnim vrhom 1, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500031278000, izdal Cetis Celje. gnw-324624 Černič Aleš, Partizanska pot 10, Slovenj Gradec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026413000, izdal Cetis Celje. gnv-324625 Dobnikar Jurij, Hruševo 33A, Dobrova, službeno izkaznico, št. 01744, vojaške policije, izdalo Ministrstvo za obrambo. gnm-324659 Ducman Sergej, Za vrtovi 7, Rače, dijaško izkaznico, izdala SŠGT Maribor, št. 0091320. m-996 Floro d.o.o., Potoki 5A, Žirovnica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500006830000, izdal Cetis. gnc-324769 Helbl Marcel, Sp. Kapla 39, Kapla, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1005882. m-1023 Ibrić Hamza, Roška ulica 24, Maribor, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1008228. m-1010 Iteo Raka d.o.o., Vrh pri Površju 7, Raka, licenco, št. 0004138/03519/550/004, za vozilo Mercedes – Benz 609D, registrska številka KK F1 212. gnq-324780 Joe & Luca d.o.o., Slamna vas 15, Metlika, dovolilnico, št. 2046147, za državo Belorusija, oznaka države: BY. gnv-324775 Jurič Aleksander, Loka 52a, Starše, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500014293000, izdal Cetis Celje. m-1022 Klaut Darjo, Na Lokvi 20, Šempeter pri Gorici, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500007022000, izdal Cetis d.d. gnn-324758 Kovačevič Haris, Ulica borcev za severno mejo 15, Maribor, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 0006027976. m-1000 Kozmus Jakob, Paneče 3, Jurklošter, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500013340000, izdal Cetis Celje. gnz-324671 Laussegger Alja, Šorlijeva ulica 3, Kranj, potrdilo o strokovnem izpitu, št. SI-07/55, izdajatelj: Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj, leto izdaje: 2007, izdano na ime: Zorko Alja. gnc-324644 MAB transport d.o.o. – v stečaju, Kidričeva ulica 52A, Rogaška Slatina, licenco skupnosti, št. E002856/03142 in vse izvode izdane licence. gnd-324768 Mar Aljoša, Dornava 70, Dornava, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1001931. m-1012 Marc Anton, Dobje 20, Poljane nad Škofjo Loko, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500024206000, izdajatelj Cetis d.d. gnb-324645 Marko Aleksander, Lormanje 3c, Lenart v Slov. goricah, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. AE598663. m-1021 Miljić Milovan, Zoisova ulica 17, Kranj, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500014062005. gnt-324777 Mohorko Gregor, Dogoška c. 80, Maribor, študentsko izkaznico, št. 81666964, izdala EPF Maribor. m-1004 Mulalić Almir, Raičeva ulica 10, Maribor, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1008249. m-1019 Perko Boris, Teslova ulica 4, Maribor, izkaznico vojnega veterana, št. 15509, izdala UE Maribor, izdana 3. 2. 2011. m-993 Puhan Dejan, Lendavska 53, Murska Sobota, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdano pri Pomurskem zdravstvenem zavodu MS, št. 131/20-93-PZZ, izdano 16. 4. 1993. gnj-324662 Radojević Živan, Kidričevo naselje 24, Postojna, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026691000, izdal Cetis d.d.. gnr-324629 Radulović Iva, Maistrova 28, Maribor, študentsko izkaznico, št. 01009069, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. m-1007 Sever Jure, Tacenska cesta 18, Ljubljana – Šentvid, dijaško izkaznico, izdala SŠTS Ljubljana. gnz-324771 Skok Sandi, Limbuška graba 22, Limbuš, dijaško izkaznico, izdal Tehniški šolski center Maribor, program avtokaroserist, št. 0434552AE02180. m-1024 Tomc Štefan, Jezerska cesta 130b, Kranj, študentsko izkaznico, št. 19401153, izdala Ekonomska fakulteta. gnf-324641 Verbole Lipovec Irena, Prisojna pot 32, Kamnik, izkaznico nepremičninskega posrednika, št. 1947 35208-59/2011/3, z dne 10. 6. 2011, izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor. gnr-324779 Vrhovec Rok, Ulica Ivana Pengova 22, Domžale, študentsko izkaznico, št. 63970298, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani. gnl-324635 Vujičić Sabina, Rusjanov trg 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 04036460, izdala Fakulteta za upravo. gns-324653 Zumiks Trans d.o.o., Cesta španskih borcev 55B, Ljubljana – Polje, licenco za tovorno vozilo, Scania R420, reg. št. LJ MA-210, št. licenco GE005037/04560/007, velja od 31. 5. 2011 do 31. 5. 2016. gnd-324668 Županec David, Gradišče na Kozjaku 2, Ožbalt, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 9EC98363. m-1033

AAA Zlata odličnost