Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

, Stran 2855
Spričevala preklicujejo
Adler Sonija, Selnica ob Muri 155a, Ceršak, zaključno spričevalo SŠGT v Mariboru, poklic tur. tehnik, izdano leta 2008. m-1034 Arbeiter Januš, Malahorna 12, Oplotnica, spričevalo 1. letnika SŠGT Maribor, poklic gostinski tehnik, izdano leta 2003. m-1011 Arko Luka, Dane pri Sežani 110, Sežana, maturitetno spričevalo TŠC Nova Gorica, izdano leta 2005. gng-324640 Aručaj Jehona, Pot v zeleni gaj 1 a, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 2006. gnp-324631 Bahlen Marijan, Železnikova 15, Maribor, diplomo Gradbene šole Maribor, smer zidar, izdano leta 1971. m-1009 Belčić Janja, Pri šoli 3, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske šole Maribor (Ljudska univerza), izdana leta 2009. m-1017 Blažan Renata, Pod gabri 27, Celje, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Celje, smer ekonomska gimnazija, izdano leta 2002. m-999 Bokan Tadej, Cesta k Dravi 6b, Spodnji Duplek, maturitetno spričevalo II. gimnazije Maribor, izdano leta 1999. m-1049 Cehner Biserka, Gradiška 679, Zgornja Kungota, zaključno spričevalo Živilske šole Maribor, smer pomočnik peka in slaščičarja, izdano leta 2002. m-991 Ciglarič Branko, Ul. Vide Alič 43, Ptuj, maturitetno spričevalo Poklicne lesne šole Škofja Loka, izdano leta 1983. gng-324765 Delak Patrik Emanuel, Cankarjeva ulica 56, Nova Gorica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, izdana leta 2008/09, 2009/10, 2010/11. gnb-324745 Dodig Dejan, Ponikva 64a, Ponikva, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarsko-strojne in metalurške šole Štore, izdano leta 1994/95. gno-324757 Dolenc Katarina, Parmova ulica 22, Ljubljana, maturitetno spričevalo SGGEŠ, izdano leta 1998. gnh-324764 Duranović Selvedin, Manžan 1, Koper – Capodistria, certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Šolskega centra Celje, št. IZO-08/4520, izdan leta 2008. gnq-324655 Džafić Asmir, Vešeniška cesta 2, Slovenske Konjice, zaključno spričevalo Srednje strojne šole Maribor, smer oblikovalec kovin, izdano leta 1999. m-1047 Ezgeta Sandra, Šalek 93, Velenje, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec, št. 197, izdano leta 2010. gnw-324674 Fošt Gašper, Kebelj 20, Oplotnica, spričevalo 1. letnika Gimnazije Slovenska Bistrica, smer splošna gimnazija, izdano leta 2011. m-1032 Frangež Sabina, Lovrenc na Dravskem polju 75, Lovrenc na Dravskem polju, spričevalo 1. letnika Trgovske šole Ptuj, smer prodajalec, izdano leta 1996. m-1002 Gabor Ana, Čanžekova 8, Maribor, zaključno spričevalo Živilske šole Maribor, smer slaščičarstvo, izdano leta 1980. m-997 Gašperič Sašo, Podvinci 56, Ptuj, zaključno spričevalo trgovske šole Ptuj, smer prodajalec, izdano leta 2003. m-1016 Geltar Ana, Cankarjeva ulica 33, Radovljica, spričevalo 4. letnika Gimnazije Želimlje, izdano leta 2010. gnh-324639 Germ Konrad, Kozjak nad Pesnico 12, Zgornja Kungota, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole Maribor, smer pleskar, izdano leta 1970. m-1015 Germ Konrad, Kozjak nad Pesnico 12, Zgornja Kungota, zaključno spričevalo OŠ Zgornja Kungota, izdano leta 1966. m-1014 Gnjidić Milivoj, Fram 176, Fram, zaključno spričevalo Srednje kovinarske šole Maribor, izdano leta 1987. m-1054 Gobec Natja, Miklošičeva 5, Celje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole Abitura d.o.o., Lava 7, 3000 Celje, izdana leta 2007 in 2009. gne-324642 Gorza Blanka, Verd 44E, Vrhnika, spričevalo SUAŠ, št. 033-131-3, izdano leta 2004, izdano na ime Zupet Blanka. gnw-324749 Gradišek Dušan, Groharjeva 7, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Centra srednjih šol Domžale, izdano leta 1983. gns-324778 Grozdek Zlatko, Glavna 93, Mala Subotica, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1982. gnb-324670 Grozina Tanja, Gubčeva 7, Krško, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole Celje, izdana leta 1996, 1997, 1998 in 1998. gnw-324649 Grozina Tanja, Gubčeva 7, Krško, preklic GNU-324501, objavljenega v Uradni list RS, št. 94/11. gnx-324648 Grum Enver, Dom in vrt 46, Trbovlje, maturitetno spričevalo Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, št. 1496, izdano leta 2008. gno-324657 Heričko Tjaša, Preloge 65, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Vižmarje – Brod, izdano leta 2009. gnk-324636 Heričko Tjaša, Preloge 65, Ljubljana, spričevalo 8. in 9. razreda OŠ Šmartno pod Šmarno goro, izdana leta 2010 in 2011. gnj-324637 Hodžić Sabotić Medina, Rakuševa 4, Ljubljana, spričevalo 5. letnika in o zaključnem izpitu Srednje kmetijske in gospodinjske šole Šentjur pri Celju, izdano leta 2001, izdano na ime Hodžić Medina. gnl-324710 Horvat Nina, Dravinjski vrh 1, Videm pri Ptuju, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Ptuj. gne-324742 Horvat Uroš, Zg. Selnica 23, Selnica ob Dravi, spričevalo 2. letnika SERŠ Maribor, izdano leta 2000. m-994 Hozjan Ignac, Dolnja Bistrica 145, Črenšovci, diplomo Srednje agroživilske šole Maribor, smer mesar, izdano leta 1986. m-1025 Idić Dene, Stari trg 30, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prule, izdano leta 2002. gnr-324654 Ihan Marjeta, Krtina 80, Dob, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev, izdano leta 1989, izdano na ime Pirnat Marjeta. gnx-324652 Jamšek Robert, Župančičeva 7, Maribor, zaključno spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Maribor, smer trgovec, prodajalec, izdano leta 2008. m-1026 Jauk Uroš, Kremberk 55, Sv. Ana v Slov. goricah, spričevalo o zaključnem izpitu Lesarske šole Maribor, izdano leta 2007. m-992 Jug Denis, Majšperk 52, Majšperk, spričevalo o opravljeni poklicni maturi Ekonomske šole Ptuj, izdano leta 2006. gnf-324741 Jurše Maja, Kolodvorska 32, Ruše, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT v Mariboru, poklic kuhar, izdano leta 2006. m-1027 Kacjan Alojz, Jablance 17a, Zgornja Korena, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole Maribor, smer zidar, izdano leta 1975. m-1046 Kavčič Boštjan, Žabče 6, Tolmin, spričevalo o uspehu pri poklicni maturi TŠC Nova Gorica, izdano leta 2005. gnm-324638 Keškič Lejla, Vatovčeva 7, Koper – Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Izola, izdano leta 2007. gny-324751 Keškič Lejla, Vatovčeva 7, Koper – Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole Izola, izdano leta 2008. gns-324753 Keškič Lejla, Vatovčeva 7, Koper – Capodistria, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole Izola, izdano leta 2009. gnt-324752 Komadina Damir, Manziolijev trg 2, Izola – Isola, maturitetno spričevalo Gimnazije Koper, izdano leta 1999. gnx-324748 Komar Stjepan, Sveti Urban 24, 40312 Štrigova, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta 1978. gng-324665 Korošec Martin, Jeretinova 9, Celje, spričevalo zaključnega letnika Srednje tehniške šole Celje, smer strojni mehanik, izdano leta 1986. m-1050 Korošec Milena, Ingoličeva 10, Zgornja Polskava, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra za blagovni promet, šola za prodajalce v Mariboru, izdano leta 1982. m-1041 Kovač Marko, Bercetova ulica 15, Središče ob Dravi, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, smer ekonomski tehnik, izdana leta 2008, 2009. m-1048 Kovačič Lucija, Koroška c. 51, Radlje ob Dravi, spričevalo 1., 2., 3. letnika ter zaključno spričevalo Živilske šole Maribor, izdana leta 2006, 2007, 2008 in 2008. m-1037 Kranjc Sonja, Stantetova 16, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1976. m-1036 Krčmar Suzana, Kamenškova 43, Maribor, spričevalo 8. razreda OŠ na Delavski univerzi v Mariboru, izdano leta 1996. m-1045 Laba Eva, Ponoviška cesta 11A, Litija, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2010. gnq-324755 Lapajne Matej, Henrika Freyerja 2, Idrija, spričevalo Gimnazije Jurija Vege, izdano leta 2002. gnv-324650 Lapajne Vojka, Gregorčičeva 13, Idrija, maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane v Ljubljani, izdano leta 2000. gnn-324633 Laussegger Alja, Šorlijeva ulica 3, Kranj, spričevalo o poklicni maturi Srednje šole za farmacijo, št. 238/06, izdano leta 2006, izdano na ime Zorko Alja. gnd-324643 Lendero Barbara, Koritenska cesta 7, Bled, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Celje, izdano leta 2005. gns-324628 Limanoska Monika, Kolodvorska cesta 2a, Mengeš, spričevalo o končani Srednji ekonomski šoli v Ljubljani in potrdilo o opravljeni poklicni maturi Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2002. gnm-324634 Luif Anica, Krška vas 110, Krška vas, spričevalo Srednje šole Sevnica, izdano leta 1992, izdano na ime Lekše Anica. gnp-324656 Majcenič Rok, Ihova 6, Benedikt, maturitetno spričevalo SERŠ Maribor, izdano leta 2009. m-1053 Mislej Gregor, Ob Blažovnici 50, Limbuš, diplomo Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, izdano leta 2001. m-1052 Močivnik Matija, resnik 46, Zreče, indeks, št. S1002973, izdala FS Maribor. m-998 Mojzer Primož, Apača 43, Lovrenc na Dravskem polju, spričevalo o poklicni maturi Srednje prometne šole Maribor, izdano leta 2003. m-1003 Muzaferović Sandra, Gosposvetska ulica 7, Kranj, potrdilo o opravljeni maturi Srednje (poklicne) ekonomske šole Kranj, izdano leta 2008. gnz-324646 Nedelkovič Nikolina, Strma pot 4, Izola – Isola, spričevalo 1. in 3. letnika SGTŠ Izola za poklic natakar in 1. letnika SGTŠ Izola za poklic gastronomski tehnik. gnq-324630 Pavlin Žiga, Kosovelova 7, Domžale, maturitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad, izdano leta 2006. gnb-324770 Peklar Danilo, Cesta 14. divizije 43, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole v Mariboru, smer kovinostrugar, izdano leta 1975. m-1051 Pernat Primož, Mihovce 41a, Cirkovce, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje zdravstvene šole v Mariboru, izdana leta 2000, 2001. m-1039 Pešec Jana, Žadovinek 10, Leskovec pri Krškem, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Brežice, št. 538, izdano leta 1998. gny-324647 Podvez Bojan, Gotovlje 55b, Žalec, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za miličnike in kadete, izdano leta 1981. gni-324763 Podvršnik Melita, Ponikva 18, Ponikva, zaključno spričevalo SŠGT Celje, smer kuhar, izdano leta 2003. m-1044 Popušek Dušan, Cesta maršala Tita 4A, Jesenice, spričevalo Gostinske srednje šole Bled, izdano leta 1979. gnc-324744 Prevolnik Pami, Nušičeva 2B, Celje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje – center, št. I-UG/171, izdano leta 2010/11. gnn-324658 Pulko Marjana, Ruška c. 71, Maribor, zaključno spričevalo Gostinske šole Maribor, poklic kuhar, izdano leta 1975. m-1040 Purgaj Tjaša, Pohorska cesta 1, Zreče, spričevalo 4. letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 1998. gny-324772 Purgaj Tjaša, Pohorska cesta 1, Zreče, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik, št. 1429, izdano leta 1998. gnx-324773 Rautar Katja, Sp. Kocjan 4a, Radenci, maturitetno spričevalo Gimnazije Ljutomer, izdano leta 2003. m-1030 Rehak Dejan, Nazorjeva 19, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, smer kuhar, izdana leta 2007, 2008. m-1001 Rešek Veronika, Brezovica 8, Kropa, spričevalo 1. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 2010. gnm-324663 Rojko Damijan, Ulica Josipa Priola 20, Maribor, zaključno spričevalo Srednje kovinarske in strojna šole Maribor, smer mehanik vozil in voznih sredstev, izdano leta 1996. m-995 Rojs Nataša, Kraljevci 14b, Sveti Jurij ob Ščavnici, zaključno spričevalo Srednje zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta 2010. m-1038 Sakač Urška, Storžiška ulica 1, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Kranj, izdano leta 1995, izdano na ime Završnik Urška. gnv-324750 Slameršek Franjo, Zg. Hajdina 137, Hajdina, spričevalo 4. letnika Elektro tehnične šole Ptuj, smer elektrotehnik elektronik, izdano leta 2005. m-1005 Smolej Jošt, Staneta Žagarja 5, Kranj, spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, št. 60361-2/2010-427 in 60361-4/2011-34, izdano leta 2010, 2011. gny-324747 Stijepović Marko, Delavska 10, Maribor, spričevalo 2. letnika Biotehniške srednje šole v Mariboru, smer veterinarski tehnik, izdano leta 2011. m-1043 Šalej Andrej, Ziherlova ulica 41, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu CDI Univerzum – Srednja trgovska šola v Ljubljani, izdano leta 2005. gny-324622 Šerbela Jerneja, Ziherlova ulica 34, Ljubljana, spričevali 2. in 3. letnika ŠCL Splošne in strokovne gimnazije v Ljubljani, izdani leta 2004 in 2005. gno-324632 Škrabanja Brigita, Brodarska 8, Litija, spričevalo 2. letnika Zavoda sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, izdano leta 2003. gnk-324761 Škrabanja Brigita, Brodarska 8, Litija, spričevalo 3. letnika Zavoda Sv. Stanislava, Škofijske klasične gimnazije, izdano leta 2004. gnj-324762 Šteik Nataša, Novakova cesta 3e, Ormož, spričevalo 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Ptuj, smer ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta 1999, 1999. m-1006 Šuštar Katarina, Kranjska pot 3, Komenda, spričevalo 1. letnika Srednje agroživilske šole Ljubljana, izdano leta 2005. gnp-324756 Tašner Gregor, Leckova cesta 44, Maribor, diplomo Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor, smer organizator poslovanja v gostinstvu, izdano leta 2006. m-1029 Tement Zdenka, Škofjeloška cesta 17, Medvode, maturitetno spričevalo Gimnazije Dušana Kvedra Ptuj, izdano leta 1977. gnc-324669 Trček Gregor, Laze pri Borovnici 31, Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 1994. gnf-324666 Vesel Borut, Hraše 33 J, Smlednik, spričevalo o končani OŠ dr. Jože Potrč, izdano leta 1984. gnm-324784 Vindiš Rebeka, Tomšičeva ulica 23, Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje šole Slovenska Bistrica, smer gimnazija, št. I/473-11, izdano leta 2011. gnp-324781 Vivod Božidar, Ulica Černejevih 7, Slovenske Konjice, potrdilo o končani Srednji kmetijski šoli v Mariboru, izdano leta 1987. m-1008 Vivodinac Silva, Gor. Vrhpolje 102, Šentjernej, spričevalo 1. letnika Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije (center biotehnike in turizma), št. I/474, izdano leta 2004/05. gnu-324626 Vogrinčič Nuša, Ulica 9. maja 3, Ljutomer, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 2000 in 2001. gnk-324661 Zommer Alenka, Fluksova 4, Maribor, zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 1991. m-1031 Žaberl Tadej, Gradnikova 123, Radovljica, spričevalo 1. letnika Srednje šole Jesenice, izdano leta 1991. gno-324782 Žaberl Tadej, Gradnikova 123, Radovljica, spričevalo 2. letnika Srednje šole Jesenice, izdano leta 1992. gnn-324783

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina