Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

D 150/2009 Os-5493/11 , Stran 2852
D 150/2009 Os-5493/11
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Nahtigal Feliksu, sinu Mihaela, rojenem 16. 11. 1935, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočemu Ljubljanska c. 8, Kočevje, umrlemu 2. 4. 2009 v Lenartu, Hrastovec v Slovenskih Goricah. Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da je bil zapustnik razvezan in je zapustil hčerko Plot Zdenko in sina Nahtigal Marka, ki sta se dediščini po zapustniku odpovedala. Prav tako so se dediščini odpovedali tudi vsi dediči t.im. drugega dednega reda, to je zapustnikova sestra Zidar Marija ter zapustnikovi nečaki Pelc Anica, Hočevar Darinka, Nahtigal Rudi, Nahtigal Boštjan, Nahtigal Srečko, Nahtigal Simon, Semič Marinka in Kerin Jelka. Glede na navedeno bi prišli v poštev za dedovanje dediči t.im. tretjega dednega reda, to so zapustnikovi dedi in babice oziroma če so ti umrli že pred njim, njihovi otroci, to so zapustnikove tete in strici oziroma njihovi potomci, to so zapustnikove sestrične in bratranci. Glede na to, da sodišče o teh dedičih nima nikakršnih podatkov, s tem oklicem poziva zapustnikove tete in strice oziroma če so ti umrli že pred zap., njegove bratrance in sestrične, da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju dne 8. 11. 2011

AAA Zlata odličnost