Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

II P 107/2011 Os-5124/11 , Stran 2852
II P 107/2011 Os-5124/11
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po okrožni sodnici Silvani Pavlin Kuščer, v pravdni zadevi tožeče stranke Mojce Leskovec, Kidričeva 31/b, Nova Gorica, ki jo zastopa odvetnik Stojan Zorn iz Nove Gorice, zoper toženo stranko Luciana Valentinija, neznanega bivališča, zaradi dodelitve mladoletnega otroka in plačevanja preživnine, sklenilo: na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se toženi stranki Lucianu Valentiniju, neznanega bivališča, postavi začasni zastopnik, odvetnik Simon Čehovin iz Nove Gorice, Ulica Tolminskih puntarjev 4, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi opr. št. II P 107/2011, vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici dne 18. 10. 2011

AAA Zlata odličnost