Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

VL 204184/2010 Os-5532/11 , Stran 2852
VL 204184/2010 Os-5532/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Andreja Šifrer, Ulica Vita Kraigherja (p.p. 1593) 1a, Maribor, proti dolžniku Sretu Đukić, Senožeče 76a, Senožeče, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Svetlana Truglas, Kolodvorska 2, Koper – Capodistria, zaradi izterjave 607,35 EUR, sklenilo: dolžniku Sretu Đukić, Senožeče 76a, Senožeče, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Svetlana Truglas, Kolodvorska 2, Koper. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 9. 2011

AAA Zlata odličnost