Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

VL 169186/2009 Os-5003/11 , Stran 2852
VL 169186/2009 Os-5003/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Shell Adria d.o.o. v angleškem jeziku: Shell Adria LTD, Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Valentin Breznik, Partizanska 37, Maribor, proti dolžniku SAC 2 d.o.o., Prešernova cesta 34, Domžale; Srečku Sabolčec, Richmond Street 10, London, ki ga zastopa odvetnica Nina Radulović, Trdinova 5, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 1.691,04 EUR, sklenilo: dolžniku Srečku Sabolčec, Richmond Street 10, London, se na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasa zastopnica. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 19. 5. 2011

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina