Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

N 99/2009 Os-5572/11 , Stran 2851
N 99/2009 Os-5572/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič, v nepravdni zadevi priglasiteljice Anje Klemen, Zrinjskega ulica 30, Mladinska ulica 2, Maribor, zastopane po pooblaščenki Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi Maribor, Mladinska ulica 2, št. stavbe 657-834, stoječi na parc. št. 886, k.o. 657 Maribor – Grad in za vpis lastninske pravice v korist priglasiteljice na delu stavbe št. 657-834-20, 15. 11. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: prodajne pogodbe št. 283/94, z dne 29. 7. 1994, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona med prodajalcem Stanovanjski sklad Občine Maribor, Slovenska 40, Maribor, ki ga je zastopal direktor mag. Valentin Kropivšek in kupovalko Mojco Urbančič, rojeno 23. 9. 1971, Mladinska ulica 2, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje št. 19, v izmeri 75,03 m², v III. nadstropju stanovanjske hiše Maribor, Mladinska ulica 2, na parc. št. 886, k.o. Maribor – Grad in na prodanem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice na ime kupovalke. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Anje Klemen.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 15. 11. 2011

AAA Zlata odličnost