Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

SV 876/11 Ob-5679/11 , Stran 2850
SV 876/11 Ob-5679/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št. SV 876/11 z dne 30. 11. 2011, je bilo stanovanje, na naslovu Pot Sv. Antona 1, Idrija, z identifikacijsko številko 2358-399-7, last Jožice Obreza, rojene 21. 5. 1957, stanujoče Mihevčeva 4, Idrija, kupljeno s kupoprodajno pogodbo, sklenjeno med Jožico Obreza in Občino Idrija, dne 28. 6. 2004, št. 36003-0005/2004-001, in overjeno v notarski pisarni notarja Andreja Rozmana v Idriji, pod oprav. št. OV 1437/04, zastavljeno v korist upnice – Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična št. 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 90.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina