Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Ob-5692/11 , Stran 2838
Ob-5692/11
Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova, na podlagi sklepa upravnega odbora fundacije z dne 1. 12. 2011 razpisuje delovno mesto izvršnega direktorja (m/ž). za vodenje in razvoj dejavnosti fundacije v dobrobit otrok sveta, za določen čas (mandatno obdobje). Izvršni direktor bo odgovoren za izvajanje programov fundacije ter operativno, finančno in materialno poslovanje. Iščemo kandidate, ki imajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne delavce izkušnje pri vodenju neprofitnih organizacij v poslovnem ali javnem sektorju. Prav tako ustrezajo izkušnje pri vodenju profitnih organizacij oziroma srednje velikih ekip znotraj le teh. Od kandidatov pričakujemo, da bodo ustrezno predstavili svoje dosedanje dosežke, priznanja ter da z ustreznimi referencami izkažejo vodstvene in managerske sposobnosti. Od kandidatov pričakujemo sledeče splošne kompetence: zmožnost odločanja in strateškega vodenja, visoko razvite komunikativne sposobnosti in povezovalne veščine, veliko delovnega elana ter sposobnost upravljanja sprememb. Zahtevana stopnja izobrazbe je vsaj univerzitetna izobrazba družboslovnih ali sorodnih ved. Tekoče obvladovanje angleškega jezika je pogoj, znanje drugih tujih jezikov pa prednost. Kandidati/-ke morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev predložiti še življenjepis z navedbo in opisom dosedanjih izkušenj in dosežkov. Pisne prijave na razpisano delovno mesto z zahtevanimi dokazili in prilogami pošljite v 8 dneh od objave na naslov: Odvetniška pisarna Zidar & Klemenčič, Dvorakova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za izvršnega/no direktorja/ico Slovenske fundacije za UNICEF, ustanova – Ne odpiraj«. Kandidati/-ke bodo o odločitvi obveščeni /-e najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe z izbranimi kandidatom/-ko.
Predsednik upravnega odbora Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova

AAA Zlata odličnost