Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Št. 110-152/2011 Ob-5681/11 , Stran 2838
Št. 110-152/2011 Ob-5681/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na podlagi prvega odstavka 221. člena Zakona o državnem tožilstvu – ZDT-1 (Uradni list RS, št. 58/11): – 1 prosto mesto vodje Posebnega oddelka. Razpisni pogoji: V skladu s prvim odstavkom 200. člena Zakona o državnem tožilstvu se vodja Posebnega oddelka imenuje po določbah, ki veljajo za imenovanje vodje okrožnega državnega tožilstva. Tretji odstavek 117. člena Zakona o državnem tožilstvu določa, da je za vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca. V skladu s četrtim odstavkom 117. člena Zakona o državnem tožilstvu, državni tožilec, ki ni imel naziva višji državni tožilec, naziv pridobi z imenovanjem. Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, program vodenja Posebnega oddelka in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev določenih v tretjem odstavku 117. člena Zakona o državnem tožilstvu. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in življenjepis v obliki EuropassCV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI). Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina