Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Ob-5678/11 , Stran 2838
Ob-5678/11
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 10. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto, objavlja prosta delovna mesta: 1. Predstojnik očesnega oddelka, 2. Predstojnik radiološkega oddelka, 3. Predstojnik Centralnega operacijskega bloka. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba medicinske stroke, – opravljena specializacija s področja dejavnosti, – 5 let delovnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu, – veljavna licenca za opravljanje dela zdravnika specialista. Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev predložiti program dela oziroma razvoja organizacijske enote. Predstojnike imenuje direktor po predhodnem mnenju strokovnega direktorja zavoda za mandatno dobo 4 let. Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Za razpisno komisijo – Ne odpiraj!« na naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu RS. Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Splošna bolnišnica Novo mesto

AAA Zlata odličnost