Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Št. 110837 Ob-5668/11 , Stran 2837
Št. 110837 Ob-5668/11
Upravni odbor Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, razpisuje v skladu s Statutom Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU delovno mesto direktorja ZRC SAZU (m/ž). Prijavljeni kandidat za direktorja ZRC SAZU mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje: – doktorat znanosti s področij dejavnosti ZRC SAZU, – izpolnjuje pogoje, ki jih za odgovornega nosilca raziskovalnega projekta predpisuje Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ustrezen podzakonski akt in splošni akt ZRC SAZU, – izkazano sposobnost za organiziranje in vodenje raziskovalnega dela. Kandidat mora predložiti program razvoja ZRC SAZU za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje petih let, s pričetkom 1. 10. 2012. Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v petnajstih dneh od dneva objave javnega razpisa na naslov: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Novi trg 2, Ljubljana, z oznako »Razpis za direktorja ZRC SAZU«. Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh od dneva objave javnega razpisa.
Upravni odbor ZRC SAZU

AAA Zlata odličnost