Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Št. 103/2011 Ob-5713/11 , Stran 2813
Št. 103/2011 Ob-5713/11
Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja spremembo javnega razpisa štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v programskem letu 2011 v okviru programa Erasmus. Javni razpis štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v programskem letu 2011 v okviru programa Erasmus (v nadaljevanju: javni razpis), objavljen 18. 11. 2011 v Uradnem listu RS, št. 93/11, se spremeni tako, da se: – v tretjem odstavku točke 2. Vrednost razpisa pred piko doda: », ki je naveden v Prilogi 1 k temu razpisu«; – izbriše sedmi odstavek točke 3. Pogoji razpisa; – tretji odstavek točke 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila se izbriše in se nadomesti z naslednjim odstavkom: »Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se razpoložljiva sredstva razdelijo med te vloge v sorazmernem deležu glede na višino prijavljenih mesecev mobilnosti do največ maksimalnega števila dovoljenih mesecev (zaokroženo na celo število).«; – Priloga 1: Seznam možnih prijaviteljev z najvišjim možnim zneskom prijave po tem razpisu se izbriše in se nadomesti s Prilogo 1: Seznam možnih prijaviteljev z najvišjim možnim številom mesecev prijave po tem razpisu, ki je navedena v nadaljevanju. Priloga 1: Seznam možnih prijaviteljev z najvišjim možnim številom mesecev prijave po tem razpisu Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost