Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

, Stran 2617
Spričevala preklicujejo
Abdić Edis, Novakova ulica 5, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Božidarja Jakca v Ljubljani, izdano leta 2003. gnt-324077 Abram Nejc, Poštna ulica 5, Vrhnika, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Moste. gnu-324101 Babuder Gregor, Bač 15, Materija, spričevalo 3. letnika SGTŠ. gnw-324099 Ćosić Maida, Hruševje 77, Postojna, spričevalo 1. letnika Šolskega centra v Postojni, izdano leta 2008. gns-324078 Dolanc Jani, Dobovec 24B, Dobovec, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole Zagorje, izdana leta 2004, 2005, 2006. gnr-324104 Gorjup Igor, Dobrina 24A, Žetale, spričevalo 2. letnika ŠC Celje/Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, izdano leta 2011. gno-324107 Gruber Nika Tatjana, Cegelnica 60, Naklo, indeks, št. 18060210, izdala Filozofska fakulteta. gnz-324096 Grujčić Boris, Ulica Sergeja Mašere 3, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje pomorske šole Portorož, št. 287-98/99, izdano leta 1999. gnl-324110 Hudoklin Anja, Mlinarska ulica 4, Radomlje, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra, Gimnazija, izdano leta 2004. gne-324067 Hudoklin Anja, Mlinarska 4, Radomlje, spričevalo 2. letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra, Kamnik, Gimnazija, izdano leta 2005. gnd-324068 Jaušovec Sandra, Podvinci 127, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske gimnazije, izdano leta 2011. gnv-324075 Ključanin Dijana, C. Revolucije 1a, Jesenice, spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske gimnazije Radovljica. gnq-324080 Lovrec Sebastjan, Nasipi 24, Trbovlje, spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole Štore, izdano leta 2000. gnq-324105 Oblak Andrej, Dolenji Novaki 1C, Cerkno, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Cerkno, izdano leta 2006. gnh-324089 Pejković Leonard, Pokopališka ulica 46, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Gimnazije Moste, izdana leta 2006, 2007, 2008, 2009. gnx-324098 Rajaković Marko, Brezovica pri Metliki 3, Metlika, spričevalo 2. in 4. letnika Gimnazije Novo mesto, izdana leta 2008 in 2010. gnk-324086 Retar Franc, Šentvid pri Stični 116 A, Šentvid pri Stični, spričevalo o zaključeni Srednji elektrotehnični šoli, izdano leta 1990. gnu-324076 Simsič Lilijana, Bač 36, Knežak, spričevalo od 1. do 8. razreda Osnovne šole Pivka, izdano leta 1977-1984, izdano na ime Lenarčič. gnm-324088 Skubic Matej, Bizoviška cesta 55A, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2009. gng-324090 Strmec Jernej, Mala ulica 3, Črnomelj, spričevalo 3. letnika Srednje šole Črnomelj, št. I/G-1284, izdano leta 2009. gnb-324070 Štumpfl Mihael, Podgorje 50A, Podgorje pri Slovenj Gradcu, maturitetno spričevalo Šolskega centra Slovenj Gradec - Gostinske šole, izdano leta 1980. gnl-324085 Taljat Katarina, Bazoviška 14A, Tolmin, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana. gnc-324069 Težak Matjaž, Radovica 1 d, Metlika, spričevalo 4. letnika ŠC Novo mesto -Tehniške gimnazije, izdano leta 2011 pod št. I/TG-806. gnr-324079 Vesel Borut, Hraše 33J, Smlednik, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SŠ Šiška, št. I - EL./326, izdano leta 1987. gnn-324108 Vučko Maja, Gornja Bistrica 194, Črenšovci, spričevalo 4. letnika Ljudske univerze Gornja Radgona, št. 143/EKT, izdano leta 1999. gny-324072 Zeljković Nikola, Dogoška cesta 63, Maribor, diplomo, izdano 6. 5. 2011, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, na ime Zeljković Nikola. gnc-324094

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti