Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

SV 806/11 Ob-5289/11 , Stran 2614
SV 806/11 Ob-5289/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz Šmarja pri Jelšah z dne 27. 10. 2011, opr. št. SV-806/11, je bilo celotno II. nadstropje, v izmeri 154,91 m2 na izvzetih posameznih delih stanovanjske stavbe Cafova ulica 2 v Mariboru, stoječe na parc. št. 1109, k.o. 657– Maribor – Grad (ID znak: 657-1303-9999) in pripadajoči del stopnišča, last Unverdorben Jožeta do ene četrtine celote, Unverdorben Branke do ene četrtine celote in Unverdorben Tjaše do ene polovice celote na podlagi kupoprodajne pogodbe opr. št. notarke Edite Špitalar iz Maribora SV 740/11, sklenjene 3. 10. 2011 s prodajalcem Promo-Club podjetje za založništvo, reklamo, propagando, proizvodnjo in trgovina d.o.o., Partizanska cesta 36, 2000 Maribor, matična številka 5577969000 v zvezi s kupoprodajno pogodbo opr. št. notarke Edite Špitalar iz Maribora, SV 148/09, sklenjeno 3. 3. 2009, med prodajalko Rojko Matejo, rojeno 7. 12. 1973, Kotnikova ulica 4, 2311 Hoče, in kupcem Promo-Club podjetje za založništvo, reklamo, propagando, proizvodnjo in trgovina d.o.o., Partizanska cesta 36, 2000 Maribor, matična številka 5577969000, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d. Bančna skupina Banke Celje, Vodnikova 2, 3000 Celje, matična številka 5026121000 zoper dolžnika Unverdorben Jožeta, stanujočega Strma cesta 6, 3250 Rogaška Slatina, rojenega 1. 4. 1962, za zavarovanje denarne terjatve v višini 200.000,00 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti