Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

SV 1021/11 Ob-5288/11 , Stran 2614
SV 1021/11 Ob-5288/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka 1021/11 z dne 27. 10. 2011, je bilo dvosobno stanovanje številka 2, v drugi etaži, s kletjo v prvi etaži, v skupni izmeri 60,00 m2 in ki se nahaja na naslovu Bakovci, Poljska ulica 6, v stavbi z identifikacijsko oznako 378, stoječi na parceli številka 2462/2, katastrska občina Bakovci, ki ga je zastavni dolžnik Lang Tonček, Grad 190 F, 9264 Grad, pridobil po prodajni pogodbi številka AG 0509/2011, z dne 17. 10. 2011, sklenjeni s prodajalcema Domjan Juretom in Gomboc Metko, oba stanujoča Markišavci 9, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banke Slovenije d.d., Ljubljana, Šmartinska cesta 140 (1000 Ljubljana, matična številka 5446546000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 31.500,00 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost