Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Št. 478-06/2011-01 Ob-5253/11 , Stran 2604
Št. 478-06/2011-01 Ob-5253/11
Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11) ter Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem z dne 3. 2. 2011 na 3. redni seji občinskega sveta objavlja
javno ponudbo
o prodaji poslovnih prostorov Na gmajni 6, Vitanje
Prodajajo se poslovni prostori št. 11. E, v skupni izmeri 181,31 m2, k.o. 1095 – Vitanje, ID znak poslovnih prostorov 1095-105-11. Vrednost navedenih poslovnih prostorov po cenitvi znaša skupaj 93.473,54 EUR. Prostori, ki so predmet prodaje, so bili grajeni kot tri samostojne stanovanjske enote, kasneje pa so bili predelani v poslovne prostore. Zaradi tega je možna predelava teh prostorov nazaj v tri stanovanjske enote. Pogoji javne ponudbe: 1. Navedeni poslovni prostori se nahajajo v večstanovanjskem objektu Na Gmajni 6, v Vitanju, za katere je obstajalo najemno razmerje. Gre za poslovne prostore obstoječega »Zdravstvenega doma Vitanje«, ki se bo preselil na novo lokacijo. 2. Plačilo se izvede v enkratnem znesku v 8 dneh po overovitvi pogodbe. 3. Vse stroške v zvezi z pogodbo nosi ponudnik oziroma kupec. 4. Občina Vitanje si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe. 5. Ponudbe se lahko oddajo v zapečateni kuverti v roku 15 dni po javni objavi na naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje z pripisom »Ne odpiraj – Javna ponudba za prodajo prostorov Na Gmajni 6, v Vitanju«. 6. Komisija pri Občini Vitanje bo vse prispele ponudbe odprla v roku 8 dni po oddaji in v roku 3 dni po odpiranju obvestila vse ponudnike. 7. Podrobnejše informacije o javni ponudbi lahko dobite na Občini Vitanje, pri mag. Srečku Fijavž, na tel. 757-43-55.
Občina Vitanje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti