Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Ob-5275/11 , Stran 2594
Ob-5275/11
Svet Javnega zavoda Mladinski center Medvode na podlagi sklepa z dne 25. 10. 2011, v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00), Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Medvode (Uradni list RS, št. 103/08) in Statutom Javnega zavoda Mladinski center Medvode, objavlja prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda (m/ž) – Mladinski center Medvode. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon, izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba s področja družbenih ali humanističnih ved, – pet let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih, – poznavanje področja dela zavoda, – sposobnost za vodenje in organiziranje dela v javnem zavodu, – izpolnjevanje pogojev o nekaznovanosti. Kandidati za direktorja morajo predložiti: – program dela in razvoja zavoda za obdobje petih let, – izjavo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe (stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena), – kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, – izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da kandidat za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev dovoljuje Svetu zavoda Mladinski center Medvode vpogled v podatke iz uradnih evidenc. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let. Po poteku mandatne dobe je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 14 dneh od objave v Uradnem listu RS, do vključno 18. 11. 2011 na naslov: Mladinski center Medvode, Cesta ob Sori 13, 1215 Medvode, z oznako: ``Prijava na razpis – direktor Mladinskega centra Medvode – Ne odpiraj!`` Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Svet zavoda Mladinski center Medvode

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti