Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Št. 100-0002/2011 Ob-5273/11 , Stran 2594
Št. 100-0002/2011 Ob-5273/11
Na podlagi sklepa 4. redne seje Sveta centra za socialno delo Radlje ob Dravi, z dne 26. 10. 2011, Svet Centra za socialno delo Radlje ob Dravi razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Radlje ob Dravi. Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 451/94, Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 114/05 – ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - por., 5/08 – ZUTPG in73/08 – ZUTPG, 122/2007, odl. US: U-I-11/07-45, 61/2010 ZSVarPre, 62/2010ZUPJS) ter 26. in 28 člena Statuta Centra za socialno delo Radlje ob Dravi, lahko imenovan/imenovana kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – 5 let delovnih izkušenj, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja; ali – višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Od kandidatov se pričakuje, da razpisni komisiji predstavijo program dela, oziroma vizijo dela Centra za socialno delo Radlje ob Dravi v pisni obliki. Izbrani/ izbrana kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za dobo 5 let. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev z življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Center za socialno delo Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, z oznako »Za razpis«. Rok za prijavo je 8 dni od objave razpisa. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo Radlje ob Dravi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti