Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Št. 478-2/11 Ob-5256/11 , Stran 2590
Št. 478-2/11 Ob-5256/11
Na podlagi Dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2011, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, dne 31. 3. 2011, in dopolnitve, sprejete na Mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica, dne 29. septembra 2011, Krajevna skupnost Solkan objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
A. Predmet javne dražbe 1. Poslovni prostor v pritličju na C. IX. Korpusa 46 v Solkanu, parc. št. 2620/2, k.o. Solkan, v izmeri 48,10 m2 in delež skupnega hodnika 5 m2. 2. Izklicna cena je 55 000 EUR. Najnižji znesek višanja je 200 EUR. 3. Prostor ni zaseden. B. Pogoji javne dražbe: 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postanejo lastniki nepremičnine. Zastopniki pravnih oseb se morajo izkazati s pooblastilom za zastopanje. 2. Nepremičnina se proda po načelu »videno – kupljeno«. 3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca. 4. Interesenti morajo za pristop na dražbo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene, do vključno dne 21. 11. 2011, do 9. ure, na TRR Krajevne skupnosti Solkan, 01284-6450831390. 5. Najugodnejši dražitelj mora skleniti pogodbo najkasneje v 15 dneh od zaključka javne dražbe in plača kupnino v 30 dneh, plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe v roku, se mu vplačane varščine ne vrne. 6. Vplačano varščino bo prodajalec najugodnejšemu dražitelju vračunal v kupnino, neuspelim dražiteljem pa vrnil v roku 10 dni. 7. Vse informacije v zvezi z javno dražbo lahko dobite na tajništvu KS Solkan, Trg Jožeta Srebrniča 7, ali po tel. 05/33-000-80. C. Javna dražba bo v ponedeljek, 21. novembra 2011, ob 10. uri, na sedežu Krajevne skupnosti Solkan, Trg J. Srebrniča 7, Solkan.
Krajevna skupnost Solkan

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti