Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Št. 2423/2 Ob-5293/11 , Stran 2584
Št. 2423/2 Ob-5293/11
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47. 2. Predmet javnega razpisa: oddaja poslovnih prostorov na naslovu: Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija. 3. Vrsta nepremičnine: poslovni prostori v II. nadstropju, v izmeri 342,91 m2. Objekt leži na parceli št. 647/1, k.o. Zgornja Šiška. 4. Ponudnik mora ponuditi ceno in sicer za: poslovne prostore …..€ za 1 m2 mesečno, brez vključenega DDV. Poslovnim prostorom pripadajo še skupni prostori in 10 urejenih parkirnih mest. Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja pogodbe. 5. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku osem dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. 6. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o najemu nepremičnine, se šteje, da odstopa od ponudbe. V tem primeru se pogodba sklene z drugim najugodnejšim ponudnikom. 7. Način in rok plačila: najemnik je dolžan plačati varščino v višini dveh najemnin ob podpisu najemne pogodbe na transakcijski račun BA – CA Ljubljana, 29000-0055148819 ali Banka Koper, 10100-0039157343. Sledijo mesečna plačila najemnine na 30. dan v mesecu. Položena varščina se ob prekinitvi pogodbe vrne v primeru, da se najeta nepremičnina nahaja v dogovorjenem stanju in so plačane vse dogovorjene obveznosti. 8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Franjem Lesjakom, tel. 041/651-532. 9. Predložitev ponudb a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 15. 12. 2011, do 10. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti: – izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa, – pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju za pravne osebe, – izjavo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba. b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve. Dunajska 106, 1000 Ljubljana. 10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 15. 12. 2011, ob 11. uri, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti