Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011

Kazalo

Št. 58/2011 Ob-5292/11 , Stran 2579
Št. 58/2011 Ob-5292/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/08 in 51/10) Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor (MUV, št. 12/09), Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 12/09 in 8/11) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 126/07, 65/08 in 8/10) in objavljenega javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 76/11) Mestna občina Maribor objavlja
podaljšanje roka oddaje prijav
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali v Mestni občini Maribor
Rok za oddajo prijav je 18. 11. 2011. Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 7 razpisne dokumentacije. Pravočasno prispela vloga je tista, ki je osebno oddana na Mestni občini Maribor, Ulica heroja Staneta 1, v sobi številka 15, do vključno 18. 11. 2011 do 13. ure oziroma poslana po pošti s poštnim žigom do vključno 18. 11. 2011. Javno odpiranje prijav bo 23. 11. 2011 ob 11. uri, v kletnih prostorih občine.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti