Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

, Stran 2297
Drugo preklicujejo
»Jure« prevozi in trgovina v tranzitu, Varpolje 18, Rečica ob Savinji, licenco št. 007562, veljavnost do 13. 12. 2012, vozilo CE Z3-312 M.A.N., serijska št. O0304328, izdan 12. 11. 2007 in licenco št. 007562, veljavnost do 13. 12. 2012, vozilo CE J3-10S M.A.N., serijska št. O0304331, izdan 12. 11. 2007, izdala Obrtna zbornica. gnj-322741 Artcom Artur Fornazarič s.p., Ulica 9. maja 15, Nova Gorica, licenco, št. 00301526, za vozilo Scania-Vabis R 143 MA 4x2L, registrska št. GO L1-902, izvod licence, št. 006998/003, izdan dne 25. 9. 2007, veljavna od 24. 10. 2007 do 24. 10. 2012, izdajatelj Obrtna zbornica Slovenije. gnh-322814 Ašćerić Radovan, Kocbekova cesta 8, Ljubečna, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500027738001, izdal Cetis Celje. gnl-322910 Babič Daša, Log 38, Bistrica ob Dravi, študentsko izkaznico, št. 62080635, izdala Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica. gne-322942 Besal Tina, Trata VII/1, Kočevje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje, št. 0005996668. gnj-322962 Blaževič Elena, Vojkova ulica 8, Sežana, študentsko izkaznico, št. 18090066, izdala Filozofska fakulteta. gnw-322874 Bonifarti Beno, Poznanovci 66, Mačkovci, študentsko izkaznico, št. e1028669, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko Maribor. gno-322782 Bornekar Blaž, Slomškova 3C, Slovenske Konjice, študentsko izkaznico, št. 19481751, izdala Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. gno-323057 Ceferin Tomo, Dašnica 26, Železniki, študentsko izkaznico, št. 24930470, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnn-323033 Ciglar Rok, Potrčeva cesta 40, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 64100396, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gno-322757 Ciril Maver s.p., Turjaško naselje 2, Kočevje, hrvaško dovolilnico za mednarodni prevoz, št. 0004064, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gns-323028 Čubrilović Cvetko, Pot na Rakovo Jelšo 319, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500011627003, z veljavnostjo od 8. 6. 2010 do 31. 1. 2013, izdal Cetis Celje. gng-322865 Danilo Medved s.p., Cirkovce 75A, Cirkovce, potrdilo za voznika, št. 006027/AD52-2-2159/2010, z veljavnostjo od 26. 5. 2010 do 10. 11. 2011, izdajatelj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, leto izdaje: 2010. gnq-322930 Erjavec Bibi, Gabrovčec 39b, Ivančna Gorica, študentsko izkaznico, št. 41100290, izdala Medicinska fakulteta. gnr-322879 Florjan Andreja, Knafljev trg 10, Ribnica, študentsko izkaznico, št. 20040085, izdala Pravna fakulteta. gns-322903 Frank Nina, Ulica Ivana Suliča 9, Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico, št. 32030076, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnj-322987 Frigo transport, d.o.o., Vipavska cesta 13, Nova Gorica, dovolilnice, št. 060783 in 061930, oznaka države 804/11, za državo Ukrajina, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gny-322780 Gradišar Gašper, Maleševa ulica 32, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 23100052, izdala Fakulteta za strojništvo. gns-322978 Gričar Mateja, Plavški rovt 1a, Jesenice, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jesenice. gnh-322889 Hartman Blažka, Kurirska pot 47, Ruše, študentsko izkaznico, št. 0005972936, izdala Univerzi v Mariboru, Pedagoški fakulteti. gnq-322905 Hladnić Tina, Kozinova ulica 17, Portorož - Portorose, študentsko izkaznico, št. 19424564, izdala Ekonomska fakulteta. gnq-322830 Horvat Barbara, Ciril Metodova ulica 16, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 20100111, izdala Pravna fakulteta. gnp-322756 Huđek Jan, Cesta Krimskega odreda 48, Vrhnika, potrdilo o opravljenem uspehu 1. letnika Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano leta 2003. gnp-322731 Jaklič Nejc, Vavta vas 59A, Straža, študentsko izkaznico, št. 19427454, izdala Ekonomska fakulteta. gnm-323059 Jazbec Mitja, Razgledna pot 27, Jesenice, študentsko izkaznico, št. 21070228, izdala Fakulteta za družbene vede. gnm-322734 Kalan Branko, Stara Loka 109, Škofja Loka, mentorski tečaj za gostinstvo, št. A 11-III.07-13, izdala Šola za gostinstvo in turizem Ljubljana, leta 2007. gnh-322839 Kaurin Jovan, Steletova ulica 8, Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu za poklic zidar, izdal Zavod za gradbeništvo Slovenije. gnl-322735 Kebe Kristina, Dolenje Jezero 1E, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 19839135, izdala Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. gnf-322816 Klakočer Tilen, Hermana Potočnika 21, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠC za pošto, ekonomijo in telekomunikacije. gnt-322827 Komac Dominika, Kettejeva 17, Postojna, študentsko izkaznico, št. 21091429, izdala Fakulteta za družbene vede. gnq-323005 Kompare Matej, Idrijska cesta 26, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št. 18081118, izdala Filozofska fakulteta. gnk-323036 Kos Janez Elija, Bača pri Modreju 9, Most na Soči, študentsko izkaznico, št. 23080244, izdala Fakulteta za strojništvo. gnd-322893 Lampič Mojca, Partizanska cesta 15E, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 11100406, izdala Zdravstvena fakulteta. gnk-322736 Lekan Miha, Cesta Dolomitskega odreda 60A, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19504311, izdala Ekonomska fakulteta. gnu-322801 Levstek Nejc, Rakitnica 10, Dolenja vas, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje, št. 1009567. gnz-323046 Logar Vid, Cesta na Rožnik 17, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 200090502, izdala Pravna fakulteta. gnx-322873 Lučić Rade, Belokranjska ulica 25, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500024615000, izdana 30. 11. 2009. gnx-322748 Makovec Dominik, Murski Črnci 61, Tišina, študentsko izkaznico, št. E1014734, izdala Univerza v Mariboru. gng-322815 Malovrh Matic, Kodrova ulica 30a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19495004, izdala Ekonomska fakulteta. gnp-322881 Marinković Ognjen, Morova ulica 2, Izola - Isola, študentsko izkaznico, št. 22100023, izdala Fakulteta za šport. gnf-323016 Marolt Rok, Zgornja Draga 18A, Višnja Gora, študentsko izkaznico, št. 64050272, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gnm-322959 Maršič Črt, Gorenje 94, Stara Cerkev, študentsko izkaznico, št. 23090103, izdala Univerza v Ljubljani. gni-322813 Mavri Nika, Ulica P. Tomažiča 3, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 4907067, izdala GEA college. gny-322872 Medved Iva, Miklavčeva ulica 16, Maribor, študentsko izkaznico, št. 21050464, izdala Fakulteta za družbene vede. gnv-323050 Merčun Anže, Sejmiška ulica 29, Domžale, študentsko izkaznico, št. 29006870, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnh-322789 Mernik Marko, Vojkova ulica 12, Celje, študentsko izkaznico, št. 19440552, izdala Ekonomska fakulteta. gnl-322985 Mitrović Ana, Ulica 21. oktobra 17a, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 31270138, izdala Fakulteta za farmacijo. gnu-322751 Mravlje Kristjan, Mostaniška cesta 2, Cerkno, študentsko izkaznico, št. 21100361, izdala Fakulteta za družbene vede. gnk-322786 Pantner Dejan, Legen 101B, Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, izdala Univerza v Maribor, Zavod FERI. gnl-322935 Peterkovič Maja, Črnc 11, Brežice, študentsko izkaznico, št. 30016206, izdala Fakulteta za kemijsko inženirstvo. gnp-322981 PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Dunajska 50, Ljubljana-Petrol, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL 163/a, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50. gnr-322904 Podobnik Andrej, Vir pri Stični 51, Ivančna Gorica, študentsko izkaznico, št. 21050594, izdala Fakulteta za družbene vede. gny-322897 Prošič Breda, Dolenjska cesta 468A, Škofljica, študentsko izkaznico, št. 19245323, izdala Ekonomska fakulteta. gnl-323010 Skočir Sandi, Matenja vas 73, Prestranek, študentsko izkaznico, št. 93643879, izdala FERI Maribor. gnk-322961 Skok Tina, Židovska steza 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 49080039, izdala GEA Colegge. gnj-322762 Skubic Marko, Brodarjev trg 15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63100327, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnh-322864 Strnišnik Petra, Ljubljanska 106, Domžale, študentsko izkaznico, št. 21101076, izdala Fakulteta za družbene vede. gnf-322991 Širaj Domen, Ravnik 9a, Nova vas, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola tehniških strok Šiška. gns-322803 Škrap Petra, Ivana Rozmana 1, Sežana, dijaško izkaznico, izdal Šolski center Srečka Kosovela Sežana, številka 0006037483. gnl-323060 Šmid Miha, Otoki 7, Železniki, študentsko izkaznico, št. 63100419, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnb-322895 Toplišek Žan, Parižlje 44A, Braslovče, študentsko izkaznico, št. 19469993, izdala Ekonomska fakulteta. gnv-323000 Transmision d.o.o., Kocbekova cesta 8, Ljubečna, licenco za vozilo Volvo, registrska št. CE MC-127. gnf-322745 Transmision d.o.o., Kocbekova cesta 8, Ljubečna, licenco za vozilo Renault, registrska št. CE CA648. gnz-322746 Transport Pušenjak d.o.o., Noršinci pri Ljutomeru 1F, Ljutomer, licenco, št. GE002947/00125, za vozilo z registrsko št. MS FN-808. gnp-322931 Transport Pušenjak d.o.o., Noršinci pri Ljutomeru 1F, Ljutomer, licenco, št. GE002947/00125, za vozilo z registrsko št. MS P6-440. gno-322932 Trontelj Aljaž, Adamičeva cesta 3D, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 19420281, izdala Ekonomska fakulteta. gnj-323062 Udovič Tadej, Selo pri Zagorju 18b, Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico, št. 19473058, izdala Ekonomska fakulteta. gnd-322743 VEM OIL Viljem Živec s.p., Vitovlje 57, Šempas, digitalno tahografsko kartico, št. 10705000149250, izdal Cetis Celje. gnv-322950 Vikić Anita, Cesta maršala Tita 1a, Jesenice, študentsko izkaznico, št. 19433671, izdala Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. gnw-322924 Vuk David, Reboljeva ulica 10, Ljubljana, preklic certifikata NPK varnostnik, št. 457, pridobljen v postopku potrjevanja, izdan 19. 4. 2006, z oznako ev775/i518-06/C 457. gnj-322812 Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19A, Ptuj, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, Splošna ambulanta 6/2. gng-322915 Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19A, Ptuj, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: Ivan Ivetič dr. med. gnf-322916 Zebič Aja, Puciharjeva ulica 37, Škofljica, študentsko izkaznico, št. 19457515, izdala Ekonomska fakulteta. gny-323022 Zorman Mateja, Preglov trg 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19460191, izdala Ekonomska fakulteta. gnl-322810 Zupančič Hrdlička Žana, Kersnikova 28, Mengeš, študentsko izkaznico, št. 18091190, izdala Univerza v Ljubljani. gne-322817

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti