Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

, Stran 2294
Spričevala preklicujejo
Aleš Gaber, Šiškovo naselje 15, Kranj, indeks, št. 18090006, izdala Filozofska fakulteta. gno-322807 Antunović Kristjan, Brodarjeva ulica 4, Celje, indeks, št. 11240170063, izdal Inštitut in akademija za multimedijo. gnd-323043 Arrigler Tomaž, Ziherlova ulica 8, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole in gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1995. gnv-322883 Avguštin Lorisa, Koritno 8A, Majšperk, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta 2007. gnq-322984 Babović Luka, Ulica OF 9, Radeče, spričevalo 4. letnika Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, izdano leta 2009. gnw-322999 Bajunović Jovana, Župančičeva 6, Ajdovščina, indeks, št. 18100658, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2010. gno-322907 Banovšek Aleksej, Vinska Gora 27, Velenje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje lesarske šole Slovenj Gradec, izdano leta 1999, 2000 in 2001. gno-322832 Bedernjak Blaž, Trnje 6, Črenšovci, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo SPTŠ Murska Sobota, izdano leta 2009/2010. gnj-322937 Begić Marko, Delavska cesta 37, Kranj, diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem. gne-322992 Bela Anja, Nikova ulica 16, Lenart v Slov. Goricah, maturitetno spričevalo Srednje strojne in poslovne šole Maribor, izdano leta 2005. gnu-322901 Bela Nina Maša, Nikova ulica 16, Lenart v Slov. Goricah, maturitetno spričevalo III. gimnazije Maribor, izdano leta 2010. gnu-322776 Belaj Klemen, Črni Potok pri Velikih Laščah 8, Velike Lašče, spričevalo 4. letnik Elektrotehniške-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2011. gnx-322998 Belej Mateja, Podšmihel 26, Laško, spričevalo 8. razreda OŠ Primoža Trubarja Laško, izdano leta 2000. gnc-322919 Belingar Aljaž, Detelova 5, Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje šole Domžale, gimnazije, izdano leta 2010. gns-322853 Bevc Bianca, Erbežnikova 2, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2004. gnc-322894 Bezjak Roman, Žerjav 24, Črna na Koroškem, spričevalo 1. letnika PTI, PKŠ Celje, izdano leta 2008. gni-322963 Bilurdagi Tevhid, Vrhovci, Cesta XVII. 34, Ljubljana, maturitetno spričevalo CDI Univerzum, izdano leta 2010. gnv-323025 Blagojević Marina, Moravška gora 9, Litija, obvestilo o uspehu 3. letnika, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gnd-322876 Blatnik Aljaž, Laška vas 3, Laško, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Celje, izdano leta 2007. gny-322772 Boštjančič (Dodič) Maja, Markovšina 20, Materija, spričevalo 2. letnika Trgovske šole Koper, izdano leta 1994. gnm-322834 Bravec Žiga, Novi dom 41, Trbovlje, spričevalo 1., 2., 3., 4. in 5. letnika Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, izdano leta 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. gnf-322966 Brumec Nina, Ob gozdu 16, Zreče, spričevalo 2. letnika Gimnazije Slovenske Konjice, izdano leta 2010/11. gnh-323039 Bubulj Daliborka, Župančičeva 33, Kranj, maturitetno spričevalo Ekonomske šole Kranj, št. 11578160, izdano leta 2004. gne-322917 Burgar Nika, Podlimbarskega ulica 26, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnik Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano leta 2008 in 2009. gnb-322870 Car Mišić Arsenije, Center 21 D, Črna na Koroškem, spričevalo 3. letnika Ljudske univerze Ravne na Koroškem, izdano leta 2009. gnd-322843 Car Mišić Arsenije, Center 21 D, Črna na Koroškem, spričevalo 4. letnika Ljudske univerze Ravne na Koroškem, izdano leta 2010. gnb-322845 Celarc Anže, Pot k Trojici 21, Vrhnika, spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja, izdano leta 2003. gnc-322969 Cerar Matic, Škrjančevo 19, Radomlje, spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2010. gnh-322989 Cerar Miha, Brezovica pri Dobu 14, Dob, spričevala 1., 2. in 3. letnika ter zaključni izpit Srednje šole Domžale, izdana leta 1996, 1997, 1998. gno-322732 Ciglar Rok, Prvenci 8b, Markovci, spričevalo 1. letnika PTI. gnq-323030 Cotman Marija, Mengeška 83, Trzin, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Srednje šole Domžale, izdano leta 1980, izdano na ime Sršen Marija. gnt-322752 Cvetković Mladen, Cesta 2. oktobra 5, Koper - Capodistria, spričevalo 8. razreda OŠ Elvire Vatovec Prade, izdano leta 2005. gnm-322784 Čanč Jerneja, Jakopičeva ulica 18, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2011. gnj-322737 Čermelj Tanja, Bilje 174, Renče, spričevalo 3. in 4. letnika SDEŠ Nova Gorica, izdano leta 1991 in 1993. gnz-322946 Dajnko Karin, Podvinci 53/a, Ptuj, spričevala 3., 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu SŠC Ptuj - ekonomska šola, izdana leta 1993, 1994 in 1994. gnb-322920 Debevc Lucija, Gradnikove brigade 9, Nova Gorica, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, izdano leta 1995, izdano na ime Mozetič Lucija. gnu-323001 Dolenc Maja, Rožna ulica 4, Bled, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole Radovljica, izdano na ime Vauda Maja. gnd-323018 Dolenc Simon, Tržaška cesta 6, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje medijske in grafične šole, izdano leta 2010. gnh-322739 Došen Danijela, Tomaž nad Vojnikom 8, Vojnik, indeks, št. 11130260692, izdala Višja strokovna šola Celje, leto izdaje 2010. gnr-322779 Drame Nina, Jagoće 18, Laško, spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje - center, izdano leta 2003. gnz-322921 Drašler Martina, Gradišnikova ulica 4, Borovnica, spričevalo o končani OŠ Preserje, izdano leta 2006. gnk-322761 Držaj Ines, Tesarska ulica 5A, Kočevje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kočevje, izdano leta 2010. gni-322763 Dvorančič Sanja, Ul. IX. korpusa 24, Izola - Isola, spričevalo 8. razreda OŠ Vojka Šmuc, izdano leta 2004. gnf-322766 Đurđevič Helena, Gažon 24a, Šmarje, spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠ Izola. gni-322838 Erdec Rafaela, Tribej 8, Libeliče, spričevalo 2. letnika Tehniške tekstilne šole Maribor, izdano leta 1964, izdano na ime Pačnik Rafaela. gnu-322976 Fatkić Elvedina, Loke v Tuhinju 10, Laze v Tuhinju, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra, izdano leta 2007/08. gnt-323002 Feldi Martika, Kozlarjeva pot 3, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 2011. gng-322965 Fister France, Jamnik 13, Zgornja Besnica, spričevalo 3. letnika ESIC Kranj, izdano leta 2009. gnk-322886 Fišer Damijan, Trg 4. julija 38, Dravograd, indeks, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2004. gnn-322783 Frantar Monika, Jelovška c. 27, Bohinjska Bistrica, obvestilo o uspehu za 5. letnik Srednje šole Jesenice. gnc-322794 Friedel Tia, Obrtna ulica 14, Izola - Isola, spričevalo 9. razreda OŠ Livade Izola, izdano leta 2006/2007. gnt-322902 Furman Jerica, Središka ulica 14, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2011. gnq-322805 Gašperšič Lea, Lancovo 33, Radovljica, spričevalo 3. letnika Srednje šole Jesenice, izdano leta 2010. gnw-322899 Glavaš Nejc, Župančičeva ulica 6, Ilirska Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnik Gimnazije Šiška. gnm-322859 Godler Anja, Brezina 59, Brežice, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske in trgovske šole Brežice, št. 1624, izdano leta 2006. gnb-323045 Goljevšček Uroš, Seniški Breg 31, Kanal, spričevalo 8. razreda OŠ Kanal, izdano leta 2002/03. gnk-322836 Gorenjak Nina, Jazbine 13A, Dramlje, spričevalo 8. razreda OŠ Frana Roša Celje, izdano leta 2001. gnk-323061 Grabec Natalija, Zg. Bitnje 215, Kranj, indeks, št. 18100269, izdala Filozofska fakulteta. gng-322740 Gradišek Danica, Mestni trg 10, Trbovlje, spričevalo GESŠ Trbovlje, izdano leta 1986, izdano na ime Stermljan Danica. gnj-322912 Gramc Barbara, Stojanski vrh 16, Cerklje ob Krki, spričevalo 9. razreda OŠ Cerklje ob Krki, izdano leta 2005/06. gnu-322951 Gramc Barbara, Stojanski vrh 16, Cerklje ob Krki, spričevalo 1. letnika ŠC Krško - Sevnica, izdano leta 2007/2008. gnc-323044 Grgić Damir, Trg svobode 5, Bohinjska Bistrica, spričevalo 4. letnika Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, št. 60361-1/2011-5, izdano leta 2011. gnv-322775 Grivec Robert, Hrib 12, Dolenja vas, indeks, št. 12130082085, izdala SC PET Ljubljana, leto izdaje 2005. gns-322753 Guzelj Tilen, Kuclerjeva ulica 8, Vrhnika, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2008. gns-322778 Habek Borbelj Mario, Vinje 47a, Dol pri Ljubljani, spričevalo o končani OŠ Dol pri Ljubljani. gnc-322844 Hočevar Eva, Ambrus 11C, Zagradec, spričevalo 3. letnika Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, št. II.GIM/868, izdano leta 2010. gnn-323008 Hodžić Zakrija, Draga 20, Ljubljana, indeks, št. 28090124, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnj-322887 Horvat Petra, Martinje 19, Petrovci, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, št. BN-64, izdano leta 2001. gnh-322914 Hribar Marjan, Zgornje Stranje 32, Stahovica, spričevalo 4. letnika Srednje šole Domžale, št. I D/S 49, izdano leta 1998. gnh-322964 *****, *****, spričevalo 8. razreda OŠ Mengeš, izdano leta 2004. gno-322957 Ipavec Jernej, Grivška pot 24, Ajdovščina, obvestilo o uspehu pri maturi Splošne gimnazije Nova Gorica, izdano leta 2005. gnk-322811 Jager Jani, Marezike 93a, Marezige, spričevalo o poklicni maturi in spričevalo 2. letnika SGTŠ Izola. gnm-323009 Jakič Miša, Ponirkova ulica 16, Ig, spričevalo o končani OŠ Ig. gnr-322979 Jeglič Manca, Savska cesta 16, Zagorje ob Savi, spričevalo 3. letnika Gimnazije in ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 2008. gnh-323014 Jelen Maja, Arnače 23a, Velenje, spričevalo 4. letnika Splošne in strokovne gimnazije Velenje, izdano leta 2004. gnv-322900 Jerenec Karin, Boračeva 1a, Radenci, spričevalo 4. letnika št. 21/2010, izdala SŠGT Radenci, izdano leta 2010. gnh-322764 Jerič Naja, Frenkova pot 56, Ljubljana, spričevalo 2. in 4. letnika, Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2008 in 2010. gnf-322995 Jerič Nina, Frenkova pot 56, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2008. gne-322996 Jontez Aljaž, Kandrše - del 19D, Vače, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Srednje šole Domžale, izdano leta 2009, 2010 in 2011. gni-322988 Jovanovič Tilen, Planina 27, Kranj, spričevalo 3. in 4. letnik Ekonomske gimnazije Kranj, izdano leta 2006 in 2007. gnw-322749 Jovičić Gorana, Topole 25A, Rogaška Slatina, spričevalo 1. letnika PTI Poslovno-komercialne šole Celje, izdano leta 2004/05. gnr-322929 Kadirić Elvis, Sostrska cesta 19, Ljubljana, diplomo Srednje trgovske šole Ljubljana, izdana leta 2006. gnl-322960 Kahrimanović Alisa, Škofjeloška cesta 17, Medvode, spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole, izdano leta 2004, izdano na ime Kaltak Alisa. gno-322882 Kanižar Janja, Sallaumines 9, Trbovlje, spričevalo 4. letnika Gimnazije in ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 2008. gnd-322847 Kavčič Bor, Žapuže 81, Ajdovščina, indeks, št. 28090003, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko, leto izdaje 2009. gnz-322821 Kelbl Gregor, Seidlova cesta 60, Novo mesto, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Šolskega centra Novo mesto, izdano leta 2009 in 2009. gnq-322855 Kern Domen, Srednja vas pri Šenčurju 127, Šenčur, spričevalo 2. letnika ESIC Kranj, Gradbeno-storitvena šola, izdano leta 2010. gny-322997 Kirbiš Jasmina, Zg. Hajdina 85/b, Hajdina, spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole Ptuj. gnp-323031 Klavž Mojca, Kopališka pot 11, Mežica, maturitetno spričevalo Srednje strokovno zdravstvene šole Slovenj Gradec, program tehnik zdravstvene nege, izdano leta 2006. gnq-322980 Kocbek Matej, Spodnja Voličina 3, Voličina, spričevalo 3. letnika Biotehniške šole Maribor, smer mehanik kmetijskih in delovnih strojev, izdano leta 2011. gnx-323048 Kocjančič Maruša, Cesta v Podboršt 11, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Borisa Ziherla, izdano leta 2005. gng-322990 Kohne Blaž, Ulica Jana Husa 1, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ketteja in Murna, izdano leta 2001. gno-322857 Kolenc Luka, Povšetova ulica 61, Ljubljana, maturitetno spričevalo Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2008. gnw-322974 Kolšek Katja, Cesta na Gaberno 4, Laško, spričevalo 8. razreda OŠ Primoža Trubarja Laško, izdano leta 2004. gng-322840 Konte Laura, Lopata 15, Hinje, spričevalo 1. letnika ŠC Novo mesto, SŠ Metlika, št. PV/240, izdano leta 2007. gnw-322949 Korać Alisa, Jakopičeva ulica 27, Kamnik, spričevalo o končani OŠ Marije Vere Kamnik. gnn-322733 Koritnik Cene, Aličeva ulica 4, Ljubljana, indeks, št. 180070843, izdala Filozofska fakulteta. gnf-322866 Korošec Nejc, Ulica padlih borcev 25, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Danila Kumar, izdano leta 2001. gny-322797 Kos Daša, Dobrna 38A, Dobrna, spričevalo 4. letnika Gimnazije Celje - center, izdano leta 2005. gnw-322774 Kos Mitja, Šmaver 127, Dobrnič, spričevalo 4. letnika Srednje šole Josipa Jurčiča, izdano leta 2007. gnr-323054 Kos Mitja, Šmaver 127, Dobrnič, maturitetno spričevalo Srednje šole Josipa Jurčiča, izdano leta 2007. gnq-323055 Košarkoska Barbara, Koroška 1b, Šoštanj, maturitetno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, izdano leta 2005. gnp-322781 Košir Nina, Razgledna 18, Radlje ob Dravi, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta 1999. gnd-322818 Košir Nina, Razgledna 18, Radlje ob Dravi, spričevalo 2. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta 2000. gnc-322819 Košir Vilfan Ana, Podljubelj 154, Tržič, spričevalo o končani OŠ Ketteja in Murna. gnj-322862 Kovač Mojca, Gorica 72, Gorica pri Slivnici, indeks, št. 11130121081, izdala PKŠ Celje, Višja strokovna šola, leto izdaje 2005/06. gnu-322926 Kovač Oliantai, Cesta Istrskega odreda 6, Koper - Capodistria, spričevalo 8. razreda OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, izdano leta 2003. gno-323007 Kovačič Simon, Ljubljanska cesta 50, Borovnica, spričevalo 3. letnika in obvestilo o uspehu za 4. letnik Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 2010 in 2011. gnd-322793 Kralj Maja, Rotman 16b, Juršinci, spričevalo 8. razreda OŠ Juršinci, št. 156, izdano leta 2004. gny-322947 Kranjc Suzana, Vrhovo 25a, Radeče, spričevalo 1. letnika Srednje šole Sevnica, št. IV/2015, izdano leta 2003/04. gni-322938 Kranjc Suzana, Vrhovo 25a, Radeče, spričevalo 3. letnika Srednje šole Sevnica, izdano leta 2005/06. gnh-322939 Kržalić Ismet, Latkova vas 134, Prebold, spričevalo 3. letnika PKŠ Celje, izdano leta 2010. gnd-322968 Kržan Jožica, Tablarjeva 10, Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika in zaključno spričevalo Cene Štupar - center permanentnega izobraževanja, izdano na ime Pirnat Jožica. gnj-323012 Kuhar Tadej, Brodarska 38, Murska Sobota, spričevalo 2. letnika SŠGT Radenci, izdano leta 2010. gnu-322851 Kuret Sara, Lipa 59, Velenje, spričevalo o končani OŠ Gorica Velenje, izdano leta 2001. gnw-322799 Kvartuh Ines, Poštena vas 1A, Cerklje ob Krki, letno spričevalo ekonomskega tehnika, Ekonomske šole Novo mesto, Srednje šole in gimnazije, izdano leta 2011. gny-322972 Kvaternik Marko, Regentova ulica 6, Ankaran - Ankarano, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Srednje ekonomsko poslovne šole Koper, izdano leta 2007. gnz-322896 Lahajnar Peter, Trebenče 11A, Cerkno, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana. gnk-323011 Lajevec Teja, Zaloška cesta 15, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole, izdano leta 2000. gng-323015 Laknar Romana, Velike Vodenice 10, Kostanjevica na Krki, spričevalo 3. letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2007. gng-322940 Laknar Romana, Velike Vodenice 10, Kostanjevica na Krki, spričevalo 4. letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2008. gnf-322941 Lamut Maja, Sela pri Dragatušu 5A, Dragatuš, maturitetno spričevalo Srednje šole Črnomelj, izdano leta 2010. gnw-323024 Lenarčič Matej, Pestotnikova ulica 14a, Ljubljana, spričevalo o končani Waldorski osnovni šoli, izdano leta 2006. gnu-322755 Lesar Špela, Gornje Lepovče 12A, Ribnica, spričevalo o končani OŠ Franceta Prešerna, Ribnica. gnl-322860 Lesjak Jernej, Črni Vrh 16, Tabor, maturitetno spričevalo RIC, izdano leta 2000. gnb-322970 Lukančič Ajša, Župančičeva ulica 6, Ilirska Bistrica, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Koper, izdano leta 2006. gnt-322802 Luštrek Karmen, Sv. Duh 195, Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole ekonomske in družboslovne usmeritve Kranj, izdano leta 1991. gne-322767 Macuh Emilie, Stari trg 39, Slovenske Konjice, spričevalo 3. letnika Srednje strokovne in poklicne šole Celje, št. IV-C/1955, izdano leta 2007. gnx-322773 Majerle Lara, Lipnik 47, Trebnje, spričevalo 1. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2010. gnd-322747 Marčetić Luka, Račja vas 30A, Cerklje ob Krki, indeks, št. 11242006025, izdal Inštitut in akademija za multimedije v Ljubljani. gnt-323027 Markelj Jernej, Brezje 78A, Brezje, spričevalo 4. letnika TŠC Kranj, izdano leta 2006. gnv-322800 Mastnak Robert, Marija Dobje 21, Dramlje, indeks, št. 11242006026, izdal Inštitut in akademija za multimedijo. gnn-322808 Metro Neli, Litijska cesta 16, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Centra za permanentno izobraževanje Cene Štupar, izdano leta 1996, izdano na ime Zukanović Sanela. gnr-322754 Meža Andreja, Podkraj 18, Velenje, indeks, št. 11130260680, izdala Poslovno-komercialna šola Celje, leto izdaje 2010. gnd-322943 Mežan Matic, Selo pri Bledu 42, Bled, preklic GNM-322409, objavljenega v Ur. l. RS, št. 72/11. gnr-323004 Miklavčič Damjana, Dekani 751, Dekani, zaključno spričevalo SŠGT Ljubljana, št. 259/K, izdano leta 1993. gns-323003 Milavec Tina, Cesta I. istrske brigade 47, Pobegi, spričevalo 9. razreda OŠ Elvire Vatovec Prade, izdano leta 2007. gny-322922 Milost Tamara, Dolga reber 13, Koper - Capodistria, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Antona Ukmarja Koper, izdano leta 2002. gnp-322956 Mlakar Klara, Štajerska vas 2, Loče pri Poljčanah, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Loče, št. 303/VI, izdano leta 2003. gnn-323058 Močnik Fredi, Radenski Vrh 4, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu in indeks Srednje kadetske šole za miličnike, št. III-365/136, izdano leta 1992 in 1989. gnc-322994 Mohorič Žiga, Ulica svete Barbare 3, Idrija, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jurija Vege Idrija, izdano leta 2011. gnt-322977 Mohorsko Sandro, K Roku 131, Novo mesto, indeks, št. 28090218, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gns-322878 Mravlje Nina, Cesta Toneta Tomšiča 70/d, Jesenice, maturitetno spričevalo Gimnazije Jesenice, izdano leta 2011. gnd-322918 Mrazić Igor, Rjava cesta 2a, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske šole Ljubljane, izdano leta 2007 in 2008. gnm-322884 Mujadžić Đemila, Gradnikova ulica 1, Kranj, spričevalo 2. letnik ESIC Kranj, izdano leta 2009. gnd-322993 Mujakić Elvira, Ulica Nikola Tesla 15, Domžale, spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 1999. gnl-322785 Mulej Klemen, Griže 10B, Griže, spričevalo 4. letnika Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano leta 2007. gnp-323056 Mur Nejc, Podgora 15, Gorenja vas, spričevalo 9. razreda OŠ Ivana Tavčarja, izdano leta 2006. gnp-323006 Noč Tadeja, Muzejska ulica 5, Tržič, spričevalo 4. letnika Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, izdano leta 2009. gnt-323052 Nuhanović Sanela, Tabor 2, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Šiška, izdano leta 2004 in 2005. gnv-322975 Oblak Tinkara, Vižmarska pot 40, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2007 in 2009. gnn-322858 Oder Kac Ana, Legen 33, Šmartno pri Slovenj Gradcu, spričevalo 3., 4. letnika in maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano leta 2003, 2004 in 2005. gny-323047 Okoren Miran, Trebinjska ulica 13, Ljubljana, zaključno spričevalo, izdala Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, leta 1983. gns-322953 Padar Tadeja, Mala vas 39, Videm - Dobrepolje, spričevalo 9. razreda OŠ Dobrepolje, izdano leta 2006. gnm-322909 Pavlin Bašelj Nina, Rusjanov trg 1, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1993, izdano na ime Pavlin Nina. gnq-322888 Peruš Špela, Tomšičeva ulica 41, Slovenj Gradec, maturitetno spričevalo Srednje strokovne zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano leta 2007. gnr-322804 Perušek Dejan, Rakitna 66, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad. gnc-322869 Peruško Luka, Na jami 6, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 2009. gnc-323019 Petek Julija, Tekstilna 4, Kranj, maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj, izdano leta 2011. gnn-322908 Pevec Jan, Jamska ulica 32, Mirna, spričevalo 9. razreda OŠ Mirna, izdano leta 2007. gnb-322945 Piano Sara, Trnovčeva ulica 13, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vižmarje - Brod, izdano leta 2000. gne-322742 Plahutnik Maja, Bošamarin 32, Koper - Capodistria, indeks, št. 18081890, izdala Filozofska fakulteta, leto izdaje 2008. gnx-322898 Polajnar Kaja, Ulica v Kokovšek 60, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 2005 in 2006. gnp-322856 Polanšek Marko, Zgornji Kraj 15A, Prevalje, spričevalo 2. letnika Šolskega centra Slovenj Gradec, izdano leta 2001. gnr-322829 Popič Daniel, Šmartno 60, Šmartno pri Slov. Gradcu, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec, smer ekonomski tehnik (PTI). gny-322822 Porovne Matjaž, Poženir 6, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo 4. letnik Biotehniškega centra Naklo, izdano leta 2011. gng-322890 Potočnik Alenka, Vrhovčeva ulica 6A, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Koper, izdano leta 1977. gnz-322796 Prosenc Jožica, Ribče 45, Kresnice, maturitetno spričevalo Srednje upravno-administrativne šole, izdano leta 2002. gnm-323034 Pučko Aleksandra, Nunska Graba 37, Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Rakičan, izdano leta 1998. gnx-322777 Pušnik Branko, Črešnjevec 131, Pragersko, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ Maribor, izdano leta 1989. gnp-322831 Radaković Dragan, Poslovna cona 45A, Šenčur, certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji, št. 3110/2008/8400.002.4.1., izdala B & B d.o.o., izdano leta 2008.. gns-323053 Rakuš Špela, Ljubljanska cesta 17, Bled, maturitetno spričevalo Ekonomske šole Kranj, izdano leta 2006. gnn-322983 Rantaša Marko, Paričjak 20, Radenci, maturitetno spričevalo Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2006. gng-322765 Ravnikar Anton, Cerkljanska Dobrava 28, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje mlekarske in kmetijske šole Kranj, izdano leta 1998. gnc-322944 Remic Katja, Rupa 9, Kranj, spričevalo 5. letnika Biotehniškega centra Naklo, izdano leta 2010/2011. gnv-322925 Remic Nika, Št. Jurij 97, Grosuplje, indeks, št. 18060706, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnx-323023 Repanšek Spruk Jan, Kamniška cesta 3, Domžale, spričevalo 2. letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2010. gng-322790 Rogelj Maša, Agrokombinatska cesta 13b, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ljubljana, izdano leta 2010. gnt-322852 Rus Marjan, Stična 115, Ivančna Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Josip Jurčič, p.o. Ivančna Gorica, št. 215, izdano leta 1994. gnx-322923 Rutar Boštjan, Župančičeva 4, Ilirska Bistrica, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Postojna, izdano leta 1997. gnx-322823 Rutar Boštjan, Župančičeva 4, Ilirska Bistrica, spričevalo 2. letnika Šolskega centra Postojna, izdano leta 1998. gnw-322824 Rutar Boštjan, Župančičeva 4, Ilirska Bistrica, spričevalo 3. letnika Šolskega centra Postojna, izdano leta 1999. gnv-322825 Rutnik Miškovič Aleša, Čebularjeva 16, Slovenj Gradec, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole v Slovenj Gradcu. gnx-322948 Salkič Anita, Cesta na Markovec 13, Koper - Capodistria, spričevalo 2. letnika SEPŠ Koper, izdano leta 2008. gnk-322911 Savanović Tanja, Ulica Hermana Potočnika 41, Ljubljana, maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2003 in 2004. gnx-322973 Savić Aleksandra, Jakčeva ulica 2, Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Božidarja Jakca. gnl-323035 Sekne Simon, Lojzeta Hrovata 4, Kranj, spričevalo 9. razreda OŠ Matije Čopa, izdano leta 2007. gnc-322769 Sever Urška, Poletiči 11, Gračišče, spričevalo 8. razreda OŠ Elvire Vatovec Prade, izdano leta 2005. gnb-322820 Sevnik Marko, Brezje pri Bojsnem 11, Globoko, maturitetno spričevalo Šolskega centra Krško, izdano leta 2002. gnk-322936 Shabani Sofije, Novosadska ulica 18, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Božidarja Jakca. gnz-322871 Simić Suzana, Fabianijeva 47, Ljubljana, indeks, št. 5200623, izdal Zavod IRC, leto izdaje 2006. gnt-322952 Sitar Jernej, Breg pri Litiji 26, Litija, spričevalo 3. letnika Litijske gimnazije, izdano leta 2008. gni-322738 Skušek Marko, Dobliče 18A, Črnomelj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Črnomelj, št. 062/394, izdano leta 2006. gnz-322771 Smlatić Anela, Cesta talcev 10, Kranj, obvestilo o uspehu pri maturi ESIC Kranj. gne-322867 Smolar Sara, Majšperk 52, Majšperk, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Majšperk, izdano leta 2002. gnj-323037 Stepančič Adela, Veliki Dol 30, Dutovlje, indeks, št. 11130260667, izdala Poslovno komercialna šola Celje, leto izdaje 2010. gng-323040 Stojanova Snezhana, Janeza Puharja 7, Kranj, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta 2009, izdano na ime Ilieva Snezhana. gne-322892 Stolić Klemen, Tugomerjeva ulica 10, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnik ter maturitetno spričevalo. gnx-322848 Struna Tjaša, Hruševec 11, Straža, spričevalo 1., 2. in 3. letnik Biotehniške gimnazije Novo mesto, izdano leta 2007, 2008, 2009. gnm-322809 Sulič Jasmina, Lemutova 18, Nova Gorica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, izdano leta 1980 in 1981, izdano na ime Furlan Jasmina. gne-323042 Suljić Ana, Preglov trg 6, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Nove Fužine. gnb-323020 Šalamun Laura, Palčje 74, Pivka, spričevalo 3. letnika SGTŠ Izola. gne-322842 Šarlah Silvia, Hrastje 22, Loka pri Žusmu, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Celje - center, izdano leta 2004 in 2005. gnw-323049 Ščukovt Matia, Kampel 96, Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo Italijanska gimnazija Gian Rinaldo Carli, izdano leta 2006. gnq-322934 Ščulac Iris, Dekani 190, Dekani, spričevalo 4. letnika SEDŠ Koper, izdano leta 1988, izdano na ime Guba Iris. gnj-322837 Šebjanič Renata, Bratonci 165/A, Beltinci, spričevalo 4. letnika SŠGT Maribor, št. 216/GD, izdano leta 2000, izdano na ime Ficko Renata. gnt-322927 Šebjanič Renata, Bratonci 165A, Beltinci, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Maribor, št. 2077/00, izdano leta 2000, izdano na ime Ficko Renata. gns-322928 Škafar Kocjančič Kaja, Jakšičeva ulica 2, Ljubljana, indeks, št. 11242005032, izdal Inštitut in akademija za multimedije. gnr-323029 Škodič Timotej Alexander, Neubergerjeva ulica 13, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2010. gnx-322798 Škorić Sara, Tržaška cesta 30, Logatec, spričevalo 3. letnika Gimnazije Antona Aškerca Ljubljana, izdano leta 2008. gnc-322744 Šmid Tomaž, Sojerjeva ulica 44, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi SŠER. gnz-322750 Špiler Nina, Črešnjice 66, Cerklje ob Krki, spričevalo 4. letnika Srednje šole Kršo - Sevnica, izdano leta 2010. gnb-322770 Tomazin Luka, Ob žici 5, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Euro šola Ljubljana, izdano leta 2010. gni-323013 Tomić Luka, Savudrijska 4, Piran - Pirano, spričevalo 2. letnika ET Srednje ekonomske in poslovne šole Koper, izdano leta 2009/2010. gnf-323041 Tomljenović Boris, Šaranovičeva cesta 32, Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana, izdana leta 1996, 1997 in 1997. gnf-322791 Trstenjak Nuša, Okoslavci 72, Sveti Jurij ob Ščavnici, spričevalo 3. letnika Gimnazije Frana Miklošiča Ljutomer, izdano leta 2004. gno-323032 Turk Kristina, Cesta med vinogradi 34, Koper - Capodistria, spričevalo 8. razreda OŠ Elvire Vatovec Prade, izdano leta 2003. gnr-322854 Udrih Urška, Grablovičeva ulica 32, Ljubljana, maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2009. gnx-322877 Uglješić Suzana, Polanškova ulica 30, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Narodnega heroja Maksa Pečarja, izdano leta 2003. gnz-323021 Vikič Emir, Dolnja Košana 7, Košana, spričevalo 3. letnika Upravno administrativne šole Ljubljana, izdano leta 2003/04. gnn-322833 Vrbavac Lejla, Litostrojska cesta 10, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Mirana Jarca. gnd-322768 Vrščaj Gatta Aleksander, Kolodvorska 51, Črnomelj, spričevalo 1. letnika Srednje šole Črnomelj, izdano leta 2004. gne-322967 Vučić Dejan, Brodarjev trg 15, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Martina Krpana, izdano leta 2003. gnu-323051 Vukić Slavica, Ulica Andreja Kumarja 13, Ljubljana, zaključno spričevalo Emona Efekta, št. 37, izdano leta 2000, izdano na ime Vinčić Slavica. gno-322982 Zajc Klemen, Dergomaška ulica 13, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Elektrotehnične srednje šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2010. gnn-322958 Zavrl Matija, Pot na Zali Rovt 7, Tržič, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske in turistične šole Radovljica, izdano leta 2009. gnq-322955 Zupančič Iztok, Šemnik 26, Izlake, indeks, št. 26108909, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gnn-322933 Zupančič Patricija, Šestkova ulica 7, Radomlje, spričevalo 1. letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2010. gnu-323026 Zver Matej, Sotina 46, Rogašovci, maturitetno spričevalo Ekonomske šole Murska Sobota, izdano leta 2010. gnz-322846 Žebovec Mateja, Stara cesta 11, Naklo, maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj, izdano leta 2007. gnv-322875

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti