Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

SV 968/2011 Ob-4803/11 , Stran 2289
SV 968/2011 Ob-4803/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 968/2011 z dne 26. 9. 2011, je bilo stanovanje št. 1, v 2. etaži, v neto tlorisni površini 47.25 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Hladnikova ulica 16, Križe, z ident. oznako stavbe 399, stoječi na parc. št. 570/3, k.o. 2147 – Križe (ID 2726596), last Barbare Meglič, Lom pod Storžičem 21, Tržič, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 5/93, z dne 20. 9. 1993, sklenjene med družbo Trifix d.o.o. tovarna pritrjevalne tehnike, Cesta na Loko 2, Tržič, kot prodajalcem, ter Darjo in Marjanom Kodorovič, oba Hladnikova 16, Križe, kot kupcema, ter prodajne pogodbe opr. št. SV 503/2011 z dne 20. 9. 2011, sklenjene med Darjo in Marjanom Kodorovič, oba Begunjska cesta 77, Bistrica pri Tržiču, Tržič, kot prodajalcema ter Barbaro Meglič, Lom pod Storžičem 21, Tržič, kot kupovalko, zastavljeno v korist zastavne upnice Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, matična številka 5103061000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku glavnice 34.300,00 EUR, z obrestno mero, sestavljeno iz seštevka 6-mesečnega Euriborja in obrestnega pribitka v višini 1.90% letno, z zapadlostjo zadnje mesečne obveznosti dne 30. 9. 2024, ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz pogodbe o kreditu občanu z referenčno obrestno mero številka 641– 76414398208641.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti