Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2011 z dne 30. 9. 2011

Kazalo

Št. 11-691 Ob-4777/11 , Stran 2277
Št. 11-691 Ob-4777/11
Javni socialno varstveni zavod, Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava, na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., in 41/07 – popr., 122/07 Odl. US, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS), 37. in 38. člena Statuta Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, št. 25/2006 z dne 18. 1. 2006 in Sklepa Sveta zavoda št. 718/2011 z dne 22. 9. 2011, razpisuje prosto delovno mesto direktorja/ice Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti mora visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj ali višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – predložiti svoj program razvoja zavoda. Kandidat mora imeti tudi opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda. V skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu je za direktorja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat preneha. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja pet let. Mandat prične teči z dnem, ko izda soglasje k imenovanju minister, pristojen za socialno varstvo. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev in kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati poslati v 15 dneh od objave razpisa v zaprti kuverti na naslov: Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava s pripisom: »Razpis za direktorja – Ne odpiraj«. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 8 dni od dneva sprejema sklepa o izbiri.
Svet Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti