Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

, Stran 2164
Drugo preklicujejo
Anderšek Dunja, Savinjska cesta 6, Trbovlje, študentsko izkaznico, št. E1015502, izdala FERI Maribor. m-538 Artič Robert, Ulica 14. divizije 54, Rogaška Slatina, študentsko izkaznico, št. E1010783, izdala FERI. m-603 Avdyl Ramaj, Pot na Rakovo Jelšo 319a, Ljubljana, certifikat, št. 815, šifra kandidata NG010850, izdal Center za poslovno usposabljanje leta 2008. gnp-321806 Avramovič Aleksander, Gubčeva cesta 9A, Velenje, študentsko izkaznico, št. 21080791, izdala Fakulteta za družbene vede. gnl-321810 Bajraktari Flamur, Trnoveljska cesta 8, Celje, certifikat Šolskega centra Celje, izdan 17. 1. 2007, številka IZO - 07/219. gnj-321737 Ban Stanislav Stane, Ulica Staneta Severja 11, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500005096000, izdal Cetis d.d. m-489 Bencak Mitja, Šalamenci 36, Puconci, študentsko izkaznico, št. 11090240434, izdala VSGT Maribor. gnt-322102 Bezenšek Boštjan, Deržaničeva pot 18, Limbuš, študentsko izkaznico, št. S1007529, izdala Fakulteta za strojništvo Maribor. m-508 Borota Laura, Goce Delčeva 35, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19402315, izdala Ekonomska fakulteta. gnm-321884 Cimerlajt Špela, Frana Kovačiča 1, Maribor, potrdilo o opravljenem splošni maturi, III. Gimnazije Maribor, izdano 2010. m-550 Černe Andreja, Menardova 26, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 11090021, izdala Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnr-321729 Dajnko Borut, Dravinski vrh 12B, Videm pri Ptuju, potrdilo za varno delo s traktorjem, izdal SŠC Ptuj, leta 2009. m-547 Darja Lorenčič s.p., Kurilniška ulica 5, Maribor, osnovno licenco Skupnosti, št. 007819, izvod licence 007819/001-007819/002. gnn-322083 Dobnik Maja, Ulica heroja Tomšiča 9, Maribor, študentsko izkaznico, št. 93622915, izdala FERI. m-585 Drobnič Neža, Jurčkova cesta 205, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18090207, izdala Filozofska fakulteta. gnz-322046 Feldin Snežana, Dramlje 15 C, Dramlje, študentsko izkaznico, št. 27091811, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnn-321808 Fideršek Denis, Ul. 15. junija 4, Ljubečna, študentsko izkaznico, št. E1015658, izdala FERI v Mariboru. m-579 Flisar Damjana, Ropoča 61, Rogašovci, študentsko izkaznico, št. 61259520, izdala Pedagoška fakulteta, Maribor. gnv-321900 Friedl Alex, Presetnikova ulica 14, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana. gnv-321875 Frigotransport Pišek&Hsf d.o.o., Lopata 17, Celje, preklic licence za vozilo CE L 70T, št. GE002570/04786/022, serijska št: G 0304342, zaporedna št: 043/313199. gnq-321705 Gakić Nedim, Partizanska 7, Velenje, certifikat o nacionalni poklicni klasifikaciji, izdajatelj Šolski center Celje, izdan 11. 11. 2008, številka IZO-08/4416. gnc-321744 Gerčar prevozi d.o.o., Vrhovlje 17, Lukovica, licenco, številka GE003182/05142/001, za avtobus, registrska številka LJ KO-30A. gnj-321762 Gosak Jasna, Zg. Jakobski Dol 47, Jakobski Dol, študentsko izkaznico, št. 61251911, izdala Univerza v Mariboru. gng-322090 Hafner Manca, Tavčarjeva ulica 15, Škofja Loka, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad v Ljubljani. gnx-321723 Hajec Bojan, Slovenska cesta 44, Središče ob Dravi, študentsko izkaznico, št. 93548671, izdala FERI Maribor. m-565 Hido Taraniš s.p., Tržna ulica 6, Ljubljana, licenco, št. 011204/040, serijska št. O102339, izdana pri OZS, dne 23. 10. 2008, z veljavnostjo do 5. 12. 2011. gnn-321933 Hlastan Alja, Vinogradniška 8, Zgornja Polskava, študentsko izkaznico, št. 61259991, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-556 Inštaliranje pri gradnjah, Zagradišče 11, Ljubljana - Dobrunje, štampiljko inštaliranje pri gradnjah Matija Fras s.p. gnn-321733 Jelovčan Meta, Cesta na Rupo, Kranj, študentsko izkaznico, št. 20040142, izdala Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnj-321887 Jurčič Sara, Zagorica 51, Veliki Gaber, dijaško izkaznico, izdala SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, št. 0005999448. gnm-321709 Jurhar Klara, Ulica Tuga Vidmarja 2, Kranj, študentsko izkaznico, št. 41056163, izdala Fakulteta za organizacijske vede v Kranju. gno-322007 Kačar Mark, Eipprova ulica 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41080028, izdala Medicinska fakulteta. gng-321715 Kadrić Avdija, Ulica Moše Pijade 8, Maribor, študentsko izkaznico, št. 30086029, izdala Fakulteta za zdrav. vede Maribor. m-594 Katan Marko, Zavrh 58, Voličina, študentsko izkaznico, št. E1001329, izdala FERI Maribor. m-496 Kavčič Peter, Avčinova ulica 10, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Vegova gimnazija v Ljubljani. gnn-321783 Kemperle Janez, Črna pri Kamniku 4, Stahovica, izkaznico vojnega veterana, izdajatelj Upravna enota Kamnik, številka 001511, izdana 3. 10. 2007. gni-322038 Kikelj Tjaša, Breg 51, Žirovnica, študentsko izkaznico, št. 21100069, izdala Fakulteta za družbene vede. gnv-322050 Kodrun Neža, Javornik 40, Ravne na Koroškem, študentsko izkaznico, št. 30807885, izdala Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru. m-589 Kolarič Janja, Slovenska cesta 19, Središče ob Dravi, študentsko izkaznico, št. E1031933, izdala FERI Maribor. m-497 Korže Daša, Tesovnikova ulica 70, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 71100672, izdala Biotehniške fakultete v Ljubljani. gnt-322027 Kos Adrijana, Žikarce 8, Zgornja Korena, študentsko izkaznico, št. 81672998, izdala Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor. m-572 Kupnik Domen, Flisova 23, Muta, študentsko izkaznico, št. E1012567, izdala FERI - Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnh-321714 Kutoša Domen, Kidričeva ulica 98, Trzin, študentsko izkaznico, št. 31090136, izdala Fakulteta za farmacijo. gns-322003 Ložar Anja, Pot na Labar 23, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gnm-322059 Mars Sabina, Herinja vas 27B, Otočec, študentsko izkaznico, št. 49100055, izdala Gea College. gnq-322105 Mesič Eva, Skopska ulica 4, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gnb-321820 Milharčič Matic, Rojčeva ulica 22, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19470670, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gni-322063 Muršec Dejan, Zg. Duplek 119a, Spodnji Duplek, dijaško izkaznico, izdal FERI, št. E1020847. m-506 Nikolić Radiša, Adamičeva cesta 53, Grosuplje, NPK za voznika, izdal CPU Ljubljana. gnq-321905 Pajek Arambašić Žan, Nova vas 30, Višnja Gora, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. gni-322088 Pavlič Branka, Pot v Gaj 7, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 44090033, izdala AGRFT. gne-321717 Pavlin Aljaž, Kotnikova ulica 4, Hoče, potrdilo o opravljenem preizkusu strokovnih znanj s področja trženja investicijskih skladov, št. 2741, izdano leta 2007, pri Združenju družb za upravljanje investicijskih skladov. m-488 Pečonik Urška, Partizanska 60, Radlje ob Dravi, študentsko izkaznico, št. 61251708, izdala Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru. gnh-322089 Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50 - Pravno področje, Ljubljana-Petrol, štampiljko Petrol 182 Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana, Dunajska 50. gnn-322108 Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50 - Pravno področje, Ljubljana-Petrol, štampiljko Petrol 217, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana, Dunajska 50. gnm-322109 Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50 - Pravno področje, Ljubljana-Petrol, štampiljko Petrol 217/a, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana, Dunajska 50. gnk-322111 Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50 - Pravno področje, Ljubljana-Petrol, štampiljko Petrol 217/b, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana, Dunajska 50. gnj-322112 Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50 - Pravno področje, Ljubljana-Petrol, štampiljko Petrol 217/c, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana, Dunajska 50. gnh-322114 Pintar Sanja, Sveti Duh na Ostrem vrhu 96, Selnica ob Dravi, potrdilo o uspehu Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, poklic gastronom hotelir, izdano leta 2011. m-602 Pintarič Ludvik, Loperšice 44, Ormož, tečaja za voznika viličarja, od 10. 5. 1994 do 30. 5. 1994, št. 392, izdano 30. 5. 1994. m-536 Pogorelec Jure, Kajuhovo naselje 7, Kočevje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Kočevje, št. 0005996680. gni-321888 Pokupec David, Vinarska cesta 26, Bizeljsko, študentsko izkaznico, št. 71100576, izdala Bitehniška fakulteta v Ljubljani. gnu-322026 Potočnik Tina, Sv. Duh 182, Škofja Loka, dijaško izkaznico, izdala Srednja frizerska šola Ljubljana. gne-321892 Praviček Miha, Sršakova ulica 1, Hoče, dijaško izkaznico, izdala Srednja gr. šola gim. Maribor, št. 0006004699. m-600 Prevozi Milenko Lučić s.p., Na jami 3, Ljubljana, licenco za Audi Lj 20-2JX, tip A6/1.9/TDI, izdana 11. 12. 2007, ser. št. O1021464, in za Mercedes-Benz, tip E/220, izdana 15. 6. 2009, ser. št. O1022843, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnc-321873 Primožič Jan, Čarmanova ulica 5, Medvode, dijaško izkaznico, izdal Tehniški šolski center Kranj. gno-322057 Primožič Matic, Novo Polje, cesta X/20A, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste. gnm-321934 Pukšič Andrej, Cankarjeva 16, Lenart v Slov. goricah, dijaško izkaznico, izdala III. Gimnazije Maribor, št. 0005996357. m-591 Raca Kristina, Gregorinova ulica 10, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gnl-321935 Rajh Tomaž, Žerovinci 67, Ivanjkovci, študentsko izkaznico, št. E1013429, izdala FERI Maribor. m-604 Razlag Primož, Radoslavci 63 a, Mala Nedelja, študentsko izkaznico, št. 81031089, izdala FERI Maribor. m-571 Repar Matevž, Ulica bratov Kastelic 3, Škofljica, dijaško izkaznico, izdala ERSŠG, Ljubljana. gnf-321766 Ribić Marija, Brodarjev trg 4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 04036476, izdala Fakulteta za upravo. gne-322067 Rokavec Jože, Zgornji Porčič 99a, Sv. Trojica v Slov. goricah, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012899000, izdal Cetis. m-484 Rome Nejc, Vojkova 77, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana. gnv-321925 SALEM d.o.o., Zgornje Duplje 65, Duplje, nalepke št. 0004314/05620/618/001, za taksi vozilo Peugeot 407, z reg. oznako KR NL-704. gnv-322000 Savić Miodrag, Kocbekova cesta 8, Ljubečna, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500014328003, izdajatelj Cetis d.d. gnm-321909 Starc Marjanca, Slatnik 13, Ribnica, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic srednja medicinska cestra, opravljen dne 8. 3. 2011 pred izpitno komisijo Kliničnega centra v Ljubljani. gnd-322068 Strajnar Štefan, Gogalova ulica 8, Kranj, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500024234000, izdajatelj Cetis. gnh-321889 Svetina Domen, Troblje 35D, Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št. 1003910, izdala FERI. m-586 Škraber Tjaša, Gorica pri Šmartnem 56, Celje, študentsko izkaznico, št. 18080864, izdala Filozofska fakulteta Ljubljana. gnb-322045 Šmalčič Rok, Trebče 82A, Bistrica ob Sotli, študentsko izkaznico, št. 935934424, izdala FERI v Mariboru. m-595 Šretl Klavdija, Zbelovo 39, Loče pri Poljčanah, študentsko izkaznico, št. 71168653, izdala Pravna fakulteta Maribor. m-584 Šumanac Miloš, Štrekljeva ulica 24, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 107050001479800, izdajatelj Cetis Celje. m-607 Tekavec Domen, Šaranovičeva 25A , Vir, Domžale, dijaško izkaznico, izdala ERSŠG, Ljubljana. gng-321765 Tomažič Dušanka, Potrčeva ulica 14, Ljubljana, diplomo Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1985. gnx-322048 Transport Meglen Ignac s.p., Sv. Vrh 10, Mokronog, tranzitno dovolilnico, oznaka države UA, država Ukrajina, št. dovolilnice 1894180, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnm-321834 Trunkelj Jan, Znojile pri Krki 24, Ivančna Gorica, študentsko izkaznico, št. 25100207, izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani. gnj-322037 Vinko Pogorevc s.p., Arclin 86, Škofja vas, izvod licence Skupnosti, št. 008525/006, serijska številka O0306407, izdan pri OZS dne 17. 12. 2007, z veljavnostjo do 20. 12. 2012. gnt-321802 Voštinić Luka, Reboljeva ulica 24, Trzin, študentsko izkaznico, št. 49100033, izdala Gea College v Ljubljani. gng-321740 Vovk Lara, Zoisova 17, Kranj, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gnq-321930 Vratarič Dejan, Filovci 1, Bogojina, preklic obvestila o uspehu pri maturi in maturitetno spričevalo SPTŠ Murska Sobota, izdana leta 2006. gnl-322110 Vrečič Vanja, Pečarovci 10A, Mačkovci, študentsko izkaznico, št. 18091144, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnv-322025 Vrhovac Branko, Letališka 4, Ljubljana, preklic certifikata NPK, št. 1559/2009, izdala Agencija za promet d.o.o., veljavnost do 22. 6. 2014. gnf-322066 Zaletel Zala, Župančičeva ulica 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19827091, izdala EF, Univerza v Ljubljani. gns-322078 Zdovc Tjaša, Razgledna 20, Celje, študentsko izkaznico, št. 01006279, izdala Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. m-516 Zemljarič Simon, Stojnci 132, Markovci, študentsko izkaznico, št. 64060394, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gnj-321712 Zupan Simon, Pod gozdom 3, Tržič, študentsko izkaznico, št. 19471940, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnr-322079 Zupančič Ajda, Gradišče 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 42100060, izdala Akademija za likovno umetnost. gnv-321825 Zupanič Tonček, Skorba 17a, Hajdina, potrdilo o opravljenem tečaju za voznika viličarja, od 24. 3. 1992 do 8. 4. 1992, št. 438, izdano 9. 4. 1992. m-510 Židanek Kristina, Vrtnarija 1A, Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste. gnl-322085 Žifko Mirjana, Makedonska 41, Maribor, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdajatelj Ministrstvo za šolstvo in šport, št. 1/3704, leto izdaje 2009. gno-322107 Žižek Nejc, Krčevina pri Vurbergu 44, Ptuj, študentsko izkaznico, št. E1030725, izdala FERI Maribor. m-530 Žnidaršič Jan, Vir pri Stični 72, Ivančna Gorica, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. gnt-322077

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti