Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

Št. X Pd 921/2011 Os-4556/11 , Stran 2159
Št. X Pd 921/2011 Os-4556/11
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Francom Berčonom in nasprotnim udeležencem Republiko Slovenijo, zaradi skladnosti akta z zakonom. Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo (drugi odstavek 51. člena ZDSS-1). Poravnalni in prvi narok je razpisan na dan 21. oktober 2011, ob 12.30, soba št. 1/I, Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljubljana. Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 1. 9. 2011.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani dne 1. 9. 2011

AAA Zlata odličnost