Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

I D 582/2006 Os-4441/11 , Stran 2158
I D 582/2006 Os-4441/11
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek glede denacionaliziranega premoženja po pokojnem Janezu Bajda, sinu Ivana, rojenem 30. 7. 1895, umrlem 3. 9. 1970, nazadnje stanujočem v Ljubljani, Štepanja vas št. 4, državljanu SFRJ. Zakoniti dediči po zapustniku so: zap. vdova Frančiška Bajda ter zapustnikovi bratje in sestre, in sicer: sestra Frančiška Dolinšek, brat Vincenc Bajda, brat Jože Bajda, brat Franc Bajda, sestra Jožefa Pogačar in brat Rudolf Bajda, ki so že vsi pokojni. Oporočna dedinja po pokojni zap. vdovi Frančiški Bajda je njena nečakinja Breda Hrovat. Zakoniti dedič po pokojni zap. sestri Frančiški Dolinšek je zap. nečak Janez Dolinšek, ki je umrl in katerega zakoniti dediči sodišču niso znani. Zakoniti dediči po pok. zap. bratu Vincencu Bajda so njegova vdova Jedert Bajda, ki je že umrla (njeni zakoniti dediči pa so: hči Pavla Testen, sin Bajda Vincenc (že umrl), ter vnuki Marko Vertel, Andreja Fele, Venčeslav Rode, Helena Lah, Barbara Rozina, Helena Grandjean)), njegov sin Vincenc(ij), ki je umrl (njegovi zakoniti dediči: vdova Pepca Bajda, hči Zdenka Bajda in sin Venčeslav Bajda), njegova hči Ana Rode, ki je umrla (njeni zakoniti dediči: sin Venčeslav Rode in hči Helena Lah), njegova hči Marija Zabukovec, ki je umrla (njeni zakoniti dediči: hči Barbka Rozina in hči Helena Grandjean), ter njegova hči Testen (prej Bajda) Pavla. Zakoniti dediči po pok. zap. bratu Jožetu Bajda sodišču niso znani. Zakonita dediča po pok. zap. bratu Francu (Frančišku) Bajda sta njegova vdova Frančiška Bajda, ki je že umrla (njena dediča pa sta: sin Bajda Andrej, zakoniti dedič in pravnukinja Klavdija Skarlovnik, oporočna dedinja), in njegov sin Andrej Bajda. Zakoniti dediči po pok. zap. sestri Jožefi Pogačar sodišču niso znani. Zakonita dediča po pok. zap. bratu Rudolfu Bajda sta njegova sinova Ivan Rudolf Bajda in Ladislav (Vladimir) Bajda. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/1976, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) poziva neznane dediče pokojnega Janeza Bajdeta, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 17. 8. 2011

AAA Zlata odličnost