Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

N 8/2011 Os-4364/11 , Stran 2158
N 8/2011 Os-4364/11
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici Tatjani Lipušček v nepravdni zadevi predlagatelja Toma Mišiča, Ul. Vinka Vodopivca 144, Nova Gorica, ki ga zastopata odvetnici odvetniške pisarne Mirjam Kragelj Likar v Novi Gorici, zoper nasprotna udeleženca: 1. Blanca Ferraro, Via Ippolito 8, Videm, Italija, in 2. Franco Fonte, Via Role Rubies 8/1, Videm, Italija, sedaj oba neznanega bivališča, zaradi delitve stvari v solastnini, na podlagi določil prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se v pravdnem postopku uporablja na podlagi določila 37. člena Zakona o nepravdnem postopku, nasprotnima udeležencema za začasnega zastopnika postavilo Ivana Makuca, odvetnika v Tolminu, Rutarjeva 4. Začasni zastopnik bo zastopal nasprotna udeleženca v tej nepravdni zadevi vse do takrat, dokler nasprotna udeleženca sama ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da jima je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu dne 20. 6. 2011

AAA Zlata odličnost