Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

Os-4498/11 , Stran 2158
Os-4498/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Vanji Tinta Tavčar v pravdni zadevi tožeče stranke Borisa Medvešek, Močilno 12, Radeče, ki ga zastopa Branko Derstvenšek, odvetnik v Sevnici, proti toženi stranki Ernadu Mukovič, neznanega prebivališča (po zadnjih podatkih stanujoča na naslovu Pot na Rakovo Jelšo 363, Ljubljana), zaradi plačila 2.000,00 EUR s pripadki, dne 10. 8. 2011 sklenilo: toženi stranki Ernadu Mukoviču, neznanega prebivališča, nazadnje Pot na Rakovo Jelšo 363, Ljubljana, se v zadevi pod opr. št. III P 3138/2010 postavi začasni zastopnik odvetnik Tomo Machtig, Trdinova ulica 8, Ljubljana. Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 8. 2011

AAA Zlata odličnost