Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

VL 165298/2010 Os-4472/11 , Stran 2158
VL 165298/2010 Os-4472/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Aleasing financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Vrunčeva ulica 1, Celje, ki ga zastopa odvetnik Valentin Breznik, Partizanska 37, Maribor, proti dolžniku Urošu Klenovšku, Mesarska cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Jernej Pavšek (zač. zast.), Kotnikova ul. 34, Ljubljana, zaradi izterjave 5.473,61 EUR, sklenilo: dolžniku Urošu Klenovšku, Mesarska cesta 2, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Jernej Pavšek, Kotnikova ulica 34, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 22. 6. 2011

AAA Zlata odličnost