Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

VL 133864/2009 Os-4464/11 , Stran 2158
VL 133864/2009 Os-4464/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Milošičeva cesta 19, Ljubljana, ki ga zastopa Jasmina Ažman Kogovšek, Verovškova 60b, Ljubljana, proti dolžniku Milanu Mojić, Bistriška ulica 3, Ljubljana, zaradi izterjave 1.872,06 EUR, sklenilo: dolžniku Milanu Mojiću, Bistriška ulica 3, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Rauter Andrej, Trdinova 7, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 7. 2011

AAA Zlata odličnost