Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

VL 108261/2010 Os-4426/11 , Stran 2157
VL 108261/2010 Os-4426/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d. Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Silva Marn, Bleiweisova 20, Kranj, proti dolžniku Muhamedu Muratović, Litostrojska cesta 10, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Janez Pejovnik, Slovenska cesta 29, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 184,83 EUR, sklenilo: dolžniku Muhamedu Muratović, Litostrojska cesta 10, Ljubljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Pejovnik Janez, Slovenska cesta 29, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 23. 6. 2011

AAA Zlata odličnost