Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

VL 61208/2011 Os-4407/11 , Stran 2157
VL 61208/2011 Os-4407/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika KBM-FINEKO, Družba za finančne storitve, trženje in svetovanje d.o.o. - Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki ga zastopa Martin Miložič, Bregantova ulica 6, Miklavž na Dravskem polju, proti dolžniku Valentinu Štularju, Medribnik 30, Cirkulane, ki ga zastopa zak. zast. začasni zastopnik Gregor Pirc, Kotnikova 5, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 9.481,52 EUR, sklenilo: dolžniku Valentinu Štularju, Medribnik 30, Cirkulane, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Gregor Pirc, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 4. 7. 2011

AAA Zlata odličnost