Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

VL 175985/2010 Os-4405/11 , Stran 2157
VL 175985/2010 Os-4405/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice JMSS Maribor, Grajski trg 1, Maribor, proti dolžniku Ivanu Korpar, Koroška cesta 50, Maribor, zaradi izterjave 1.215,40 EUR, sklenilo: dolžniku Ivanu Korpar, Koroška cesta 50, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Zoran Toplak, Gregorčičeva 12, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 5. 5. 2011

AAA Zlata odličnost