Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

SV 1330/2011 Ob-4576/11 , Stran 2156
SV 1330/2011 Ob-4576/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1330/2011 z dne 5. 9. 2011, je dvosobno stanovanje, št. 6, v II. nad., v skupni izmeri 81,37 m², v večstanovanjski stavbi, na naslovu Trg revolucije 9, v Mariboru, ki skladno z zemljiško knjigo propada nerazdeljenemu posameznemu delu številka 9999, v stavbi številka 140, k.o. 659 – Tabor (ID 4398952), last zastaviteljice Lenič Šalamun Katje do celote, na temelju prodajne pogodbe z dne 27. 7. 2011 z zemljiškoknjižnim dovolilom, zastavljeno v korist RAIFFEISEN BANKA d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 60.400,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost