Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

SV 1284/2011 Ob-4527/11 , Stran 2156
SV 1284/2011 Ob-4527/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1284/2011 z dne 29. 8. 2011, je dvosobno stanovanje, številka 2, v pritličju, v skupni izmeri 71,62 m², v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Prekmurska ulica 65, ki stoji na parceli številka 224/0, k.o. 680 – Tezno, last zastaviteljice Pavličić Anje, stanujoče Prekmurska ulica 65, Maribor, na temelju prodajne pogodbe z dne 3. 8. 2011 z zemljiškoknjižnim dovolilom, zastavljeno v korist Banke Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 60.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost