Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

Ob-4540/11 , Stran 2139
Ob-4540/11
Nadzorni svet družbe Smreka, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Podsmrečje 20, 3342 Gornji Grad, na podlagi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo in sklepa nadzornega sveta, razpisuje delovno mesto direktorja (m/ž). za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Poleg splošnih in zakonskih zahtev izpolnjevanja morajo kandidati izpolnjevati še naslednje: – da imajo visokošolsko tehnično, ekonomsko ali pravno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na področju vodenja, da imajo organizacijske sposobnosti; sposobnosti kriznega managementa; – da obvladajo angleški ali nemški jezik; – da izdelajo vizijo razvoja družbe za 5 let. Direktor mora biti državljan Republike Slovenije. Ponudbi morajo kandidati priložiti življenjepis ter dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev, in sicer: overjeno fotokopijo diplome o pridobljeni izobrazbi, dokazilo o delovnih izkušnjah na področju vodenja, pisno vizijo razvoja družbe za obdobje 5 let in potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena ali ji je bil izrečen varnostni ukrep skladno določbi drugega odstavka 255. člena v zvezi z določbo šestega odstavka 515. člena Zakona o gospodarskih družbah. Kandidati morajo ponudbe poslati na sedež družbe s pripisom: »Nadzorni svet – razpis.« v 10 dneh po objavi. Formalne nepopolne in nepravočasne ponudbe ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Ponudba je pravočasna, če je bila posredovana po pošti in je na njej poštni žig z datumom, vključno deset dni po objavi.
Smreka, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.

AAA Zlata odličnost