Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

, Stran 1963
Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: CORIS bianco, št. dokumenta: 262103-262104, ime in priimek pooblaščenca: Kerezovič Jagoda, šifra: 1086, PE: Koper. Ob-4224/11 Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: CORIS bianco, št. dokumenta: 236667, ime in priimek pooblaščenca: Seferovič Asmira, šifra: 012001126, PE: Koper. Ob-4225/11 Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: CORIS bianco, št. dokumenta: 341146, ime in priimek pooblaščenca: Seferovič Asmira, šifra: 012001126, PE: Koper. Ob-4226/11 Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 08-TPO-01/07 št. dokumenta 00017288, tip dokumenta: POBOTNICA, št. dokumenta: 00103304-00103305, tip dokumenta: ZK, št. dokumenta 1604410, tip dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1604445, tip dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1855681, ime in priimek pooblaščenca: Sedmak Zvonko, šifra: 011002017, PE: Koper. Ob-4227/11 Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1890068-1890070, tip dokumenta: ZK MV, št. dokumenta: 1558877, tip dokumenta: Seznam živali, št. dokumetna: 025509-025510, tip dokumenta: ZIŽ-5/95, št. dokumenta: 0037437-0037438, tip dokumenta: Vinkulacija MV, št. dokumenta: 058162, ime in priimek pooblaščenca: Klabjan Matej, šifra: 3973, PE: Koper. Ob-4228/11 Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: ZNP 4/06, št. dokumenta: 203534, ime in priimek pooblaščenca: Lužnik Simon, šifra: 082001111, PE: Nova Gorica. Ob-4229/11 Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: ZAN 10/06, št. dokumenta: 430924, ime in priimek pooblaščenca: Vrtačnik Branko, šifra: 081013001, PE: Nova Gorica. Ob-4230/11 Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: PO-FP-01/08, št. dokumenta: 1117647-1117651, ime in priimek pooblaščenca: Lovrečič Pavlič Nelida, šifra: 082001026, PE: Nova Gorica. Ob-4231/11 Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: PO-FP-01/08, št. dokumenta: 1117626-1117628, ime in priimek pooblaščenca: Stanič Žarko, šifra: 081020001, PE: Nova Gorica. Ob-4232/11 Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: Pobotnica 07, št. dokumenta: 024739, tip dokumenta: Pobotnica 07, št. dokumenta, 024743, ime in priimek pooblaščenca: Stanič Žarko, šifra: 081020001, PE: Nova Gorica. Ob-4233/11 Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: ZAN 10/07, št. dokumenta: 484966, tip dokumenta: ZNP 4/06, št. dokumenta: 082466, ime in priimek pooblaščenca: Hvala Dušan, šifra: 1897, PE: Nova Gorica. Ob-4234/11 Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: PO-FP-01/08, št. dokumenta: 1117596-1117598, tip dokumenta: PO-FP-01/08, št. dokumenta: 1117663, ime in priimek pooblaščenca: Rožič Gregor, šifra: 082001991, PE: Nova Gorica. Ob-4235/11 Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: ZAN 10/06, št. dokumenta: 490108, tip dokumenta: ZAN 10/06, št. dokumenta: 490109, tip dokumenta: ZAN 10/06, št. dokumenta: 490110, ime in priimek pooblaščenca: Borut Kravanja, šifra: 0450, PE: Nova Gorica. Ob-4236/11 Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: ZAN 10/06, št. dokumenta: 438526, tip dokumenta: ZAN 10/06, št. dokumenta: 465968, tip dokumenta: ZAN 10/06, št. dokumenta: 485002, ime in priimek pooblaščenca: Klinkon Tamara, šifra: 082001106, PE: Nova Gorica. Ob-4237/11 Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: ZAN 10/06, št. dokumenta: 490363, tip dokumenta: ZAN 10/06, št. dokumenta: 490364, tip dokumenta: ZAN 10/06, št. dokumenta: 490365, ime in priimek pooblaščenca: Pivk Robert, šifra: 0852001012, PE: Nova Gorica. Ob-4238/11 Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: CP, št. dokumenta: 0158653, tip dokumenta: CP, št. dokumenta: 0158935, tip dokumenta: Pobotnica, št. dokumenta: 034196, tip dokumenta: NZ, št. dokumenta: 48415-48416, ime in priimek pooblaščenca: Hvala Renato, šifra: 4022, PE: Nova Gorica. Ob-4239/11 Adriatic Slovenica d.d. Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: PO-FP-01/08, št. dokumenta: 1117610, tip dokumenta: PO-FP-01/08, št. dokumenta: 1117611, tip dokumenta: PO-FP-01/08, št. dokumenta: 1117612, tip dokumenta: PO-FP-01/08, št. dokumenta: 1117613, tip dokumenta: PO-FP-01/08, št. dokumenta: 1117614, ime in priimek pooblaščenca: Likar Lado, šifra: 1113, PE: Nova Gorica. Ob-4240/11 Beg Miha, Westrova ulica 8, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 22100080, izdala Fakulteta za šport. gng-320965 Benetek Silvo, Kolodvorska ulica 5, Kamnik, izkaznico vojnega veterana, izdano na ime Silvo Benetek, izdajatelj Upravna enota Kamnik, št. 2266, izdana 24. 7. 2003. gnr-320979 Bezlaj Karmen, Preglov trg 7, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 27005285, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gne-321042 Bohinec Igor, Ruška cesta 45, Maribor, dijaško izkaznico, izdala SERŠ V Mariboru, št. 1001771. m-451 Broman Andrej, Zagrad 9, Prevalje, študentsko izkaznico, št. M1001417, izdala Fakulteta za strojništvo Maribor. m-445 Bunderla Teja, Zlatiborska ulica 2, Maribor, študentsko izkaznico, št. 30800141, izdala Medicinska fakulteta Maribor. m-469 Campagnolo Koper d.o.o., Tomažičeva ulica 4, Slovenska Bistrica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500027391011. gno-320957 Čančer Roman, Borštnikova ulica 17, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500008224000, izdajatelj Cetis. m-441 Dejan Nadlučnik s.p., Radmirje 46, Ljubno ob Savinji, licenco, številka 007861/003, za vozilo MAN H 06 18.433 FLS, registrska številka CE L6-92E. gnn-321058 Djurdjević Slavko, Trubarjeva 7A, Nova Gorica, certifikat NPK – maser/maserka, izdano na ime Slavko Djurdjević, izdajatelj Kozmetična šola ZTI, leto izdaje 2008. gnl-320960 Drenik Jože, Godič 50/B, Stahovica, os. licenco, številka 11333, z veljavnostjo od 21. 8. 2007 do 9. 8. 2012, izdajatelj Obrtna zbornica Slovenije. gnv-320975 Đurić Aleksander, Ulica Moše Pijade 50, Maribor, dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena šola Maribor, št. 0006030588. m-450 Erjavec Bogomir, Kamnogoriška 33, Ljubljana, pooblastila mornar – motorist, št. 1176/8-86-95. gnn-320983 Fenix transporti, Janez Šerjak s.p., Trg svobode 5, Sevnica, dovolilnico, št. 0004555, za državo Hrvaško, oznaka države 191/11. gnb-321045 KA Inter.Transport, Sotelska cesta 5, Rogaška Slatina, dovolilnici, št. N011822 in N011825, za državo Hrvaška za in iz tretje države, oznaka države 191/11. gnz-321046 Klemenc Tomaž, Glinje 1, Cerklje na Gorenjskem, študentsko izkaznico, št. 27091667, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnh-320964 Kozorog Nina, Na zelenici 8, Celje, študentsko izkaznico, št. 30800802, izdala Medicinska fakulteta Maribor. m-465 Kuljaj Radovan Maja, Kavce 5, Brusnice, študentsko izkaznico, št. 19364382, izdala Ekonomska fakulteta. gnh-320989 Marinc Blaž, Ulica Konrada Babnika 19, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19490956, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnr-320954 Matjaž Šerjak s.p., Trg svobode 5, Sevnica, potrdilo za voznika, št. 006613/AD57-21129/2010, izdano na ime Alvir Plavulj, veljavno od 17. 3. 2010–7. 4. 2011, izdajatelj: Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, izdano leta 2010. MC Kensie d.o.o., Trg Dušana Kvedra 8, Maribor, licenco, številka NAC;0001993;lic.sk;E002561, za vozilo 001/1014903, registrska številka MB R9-584. gno-320982 Mirko Novak s.p., Podgorje ob Sevnični 17, Zabukovje, licenco, številka 000281-006, za vozilo MB VARIO 815, registrska številka GO 40-60h. gnn-320958 Ostrožnik Janja, Cesta zmage 16, Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico, št. 19352455, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gns-320953 Pavlič Barbara, Suhadole 61G, Komenda, študentsko izkaznico, št. 32090070, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnf-321041 Perkovič Maja, Hruševska cesta 43H, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19468295, izdala Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnm-321059 Požgan Mitja, Zgornje Vrtiče 12, Zgornja Kungota, potrdilo o nacionalni poklicni klasifikaciji za poklicnega šoferja, izdano leta 2011. m-464 Preradović Dijana, Groharjeva ulica 18, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 19482343, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gns-321053 Rijavec Vito, Grčna 60, Nova Gorica, investicijske kupone, od št. 1004245 do št. 1004250, izdajatelj AVIP d.o.o. gnd-321043 Robida Špela, Dobrova 48, Celje, študentsko izkaznico, št. 32010271, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta, smer: Grafična in medijska tehnika. gnq-320980 Rojs Milan, Cvetlična ulica 13, Benedikt, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500025604000, izdajatelj Cetis d.d. gnu-321051 Topolovec Janja, Mejna ulica 23, Miklavž na Dravskem polju, študentsko izkaznico, št. 30801135, izdala Medicinska fakulteta Maribor. m-474 Velkavrh Manca, Šolska ulica 12, Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 7110017, izdala Biotehniška fakulteta. gng-321040 Zagoršek Damijan, Toplakova 6, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 61204012, izdala Filozofska fakulteta Maribor. m-473

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti