Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

, Stran 1962
Spričevala preklicujejo
Abraham Karmen, Mačkovci 58C, Mačkovci, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, št. 910, izdano leta 2010. gnu-320976 Arnold Rudi, Goriška ulica 15A, Maribor, spričevalo - zaključno Poklicne kovinarske šole v Mariboru – smer ključavničar, izdano leta 1977. m-471 Bertalanič Marko, Sveti Jurij 14, Rogašovci, spričevali 3. in 4. letnika in potrdilo o opravljeni maturi Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota, izdana leta 2009 in 2010. gnq-321055 Bobič David, Kozjak nad Pesnico 9, Zgornja Kungota, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje živilske šole Maribor, smer - pomočnik peka in slaščičarja, izdano leta 1993, 1994. m-440 Cajger Peter, Cesta zmage 75, Maribor, diplomo SKSMŠ Maribor, izdana leta 1989. m-458 Corso Sašo, Počehovska 5, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta 2005. m-470 Černčič Silvester, Strossmayerjeva 15, Maribor, spričevalo - zaključno, Srednje gradbene šole Maribor, smer – zidar za zidanje in ometavanje, izdano leta 1995. m-444 Dobnikar Lina, Janževa gora 36C, Selnica ob Dravi, spričevalo 1. letnika II. Gimnazije Maribor, izdano leta 2009. m-443 Embreuš Petra, Gorkega ulica 20, Maribor, spričevalo - zaključno I. Gimnazije Maribor, izdano leta 1993. m-454 Ferlan Eva, Ob jezu 6, Gorenja vas, spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 2003/2004. gnk-320961 Filipič Nina, Ormoška cesta 32, Ljutomer, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ormož, izdano leta 2009. gnn-321062 Gajiž Igor, Kozakova cesta 7, Grosuplje, maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 1994. gnx-321023 Gregorec Sara, Murščak 11, Radenci, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, št. I-TZN/1007, izdano leta 2010. gnv-321050 Habjanič Nina, Kettejeva 24, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Ljudske univerze Ptuj – smer trgovec - prodajalec, izdano leta 2000. m-476 Ivanuša Andrej, Ljubljanska 67, Rače, spričevalo - zaključno SKSMŠ Maribor, izdano leta 1996. m-437 Knuplež David, Očeslavci 20, Spodnji Ivanjci, spričevalo 1. letnika IC Piramida Maribor, smer – pek, izdano leta 2009. m-433 Knuplež Mitja, Malečnik 230, Malečnik, spričevalo - zaključno Srednje trgovske šole Maribor, smer – aranžerski tehnik, izdano leta 2002. m-435 Knuplež Mitja, Malečnik 230, Malečnik, maturitetno spričevalo Škofijske gimnazije AMS Maribor, izdano leta 2001. m-434 Kolman Mojca, Podšmihel 6, Laško, maturitetno spričevalo Gimnazije Celje center - predšolska vzgoja, izdano leta 2007. gnz-320971 Komočar Tina, Koroška 53, Maribor, spričevalo 3. letnika III. Gimnazije Maribor, izdano leta 2010. m-447 Kozorog Nina, Na zelenici 8, Celje, indeks, št. 30800802, izdala Medicinska fakulteta Maribor. m-466 Krajnčič Lan, Golišče 28, Kresnice, indeks, št. 20070137, izdala Pravna fakulteta. gnf-320966 Kršić Helena, Preglov trg 11, Ljubljana, spričevali 3. in 4. letnika Srednje agroživilske šole. gne-320967 Lampreht Miroslav, Slovenska ulica 10, Šentilj v Slovenskih goricah, spričevalo - zaključno SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 1995. m-452 Moderc Jelko, Dobrava 30, Otočec, spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2010. gny-321047 Novak Tanja, Smetanova 68, Maribor, spričevalo - zaključno Srednje družboslovne šole v Mariboru, izdano leta 1988. m-479 Panjtar Robi, Logaršče 7, Most na Soči, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniškega šolskega centra Nova Gorica, izdano leta 2008. gnt-320977 Paušner Andreas, Bašelj 74, Preddvor, diplomo Ljudske univerze Gornja Radgona, št. 195 EKT in 248 EKT, leto izdaje 2001. gnj-320962 Paveo Maja, Prepolje 33, Marjeta na Dravskem polju, spričevalo 1. polletja 2. letnika Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta 1991. m-432 Perger Tjaša, Vinski vrh 21, Miklavž pri Ormožu, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor, izdano leta 2010. m-462 Perko Tina, Krmelj 110, Krmelj, spričevalo 4. letnika GRM Novo mesto - Centra biotehnike in turizma, Kmetijske šole Grm in biotehnične gimnazije, izdano leta 2011. gnq-320955 Petelinek Urša, Gabrovlje 28, Slovenske Konjice, spričevalo 3. letnika Šolskega centra Slovenske Konjice - Zreče, izdano leta 2010. gnc-321044 Pirker Drago, Ulica Roze Luxemburg 7, Maribor, spričevalo - zaključno Srednje kovinarske in avtomehanične šole v Mariboru, izdano leta 1980. m-463 Pivec Nadja, Žikarce 92C, Zgornja Korena, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2009. m-472 Podkoritnik Tomaž, Ulica Janka Ulriha 20, Velenje, indeks, št. 18070335, izdala Filozofska fakulteta. gni-321038 Podvršnik Melita, Ponikva 18, Šentjur, spričevalo 3. letnika SŠGT, smer – kuhar, v Celju, izdano leta 2003. m-461 Pšeničnik Lara, Borštnikova 57, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, smer – ek. tehnik, izdano leta 2010. m-442 Rak Adela, Laporje 54, Laporje, spričevalo 3. letnika Srednje šole Slovenska Bistrica, smer - ekonomski tehnik, izdano leta 2010. m-460 Rankovec Jožef, Na Gaj 72, Brestanica, spričevalo o zaključnem izpitu Andragoškega centra Maribor – Ljudska univerza, priučeni zidar, št. 573, izdano leta 1998. m-431 Rejc Luka, Pot v Čelo 12, Cerkno, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za strojništvo Škofja Loka, izdano leta 2001. gnw-320974 Ribič Rok, Pohorska ulica 21, Maribor, indeks, št. 81500828, izdala Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor. m-468 Rozman Roman, Zlatoličje 9Č, Starše, diplomo SERŠ v Mariboru, poklic monter elekt. inst. in omrežij, izdana leta 1988. m-449 Satler Petra, Pivola 48A, Hoče, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole v Mariboru, smer – frizer, izdano leta 1998. m-457 Senčar Pia, Turnerjeva ulica 18, Maribor, spričevalo 3. letnika II. Gimnazije Maribor, izdano leta 2010. m-478 Senekovič Valerija, Ulica Pregarčevih 16, Maribor, spričevali 1. in 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, poklic – tehnik kuharstva, izdani leta 1991, 1992. m-448 Simikić Mićo, Zolajeva 5, Maribor, spričevala 1., 2. in 3. letnika IKŠ Maribor - smer konstr. ključavničar, izdana leta 1976, 1977, 1978. m-470/a Solar Denis, Župančičeva ulica 37, Kranj, spričevalo o poklicni maturi, izdala Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola v Ljubljani, leta 2009. gnp-320956 Tišler Janez, Cankova 53, Cankova, spričevalo - zaključno SKSMŠ v Mariboru, smer – strojni tehnik, izdano leta 1984. m-459 Toth Jožef, Kovačeva ulica 2, Lendava - Lendva, spričevala 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo Gradbenega šolskega centra Maribor – smer gradbeni tehnik, izdana leta 1974, 1975, 1975. m-480 Udovič Tadej, Vrhe 43, Teharje, spričevalo 8. razreda OŠ Lava, izdano leta 2004. gnl-321060 Vele Iza, Na Trebeže 6, Orehova vas, maturitetno spričevalo I. Gimnazije Maribor, izdano leta 2010. m-475 Volčič Petra, Vogrsko 128, Volčja Draga, spričevali 3. in 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdani leta 1998, 1999. gnp-321056 Zalokar Valentin, Stara Fužina 192, Bohinjsko Jezero, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesne šole Škofja Loka, izdano leta 1995. gnt-321052 Zelenko Aleksander, Regentova ulica 6, Maribor, spričevalo - zaključno Srednje gradbene šole v Mariboru, smer slikopleskar, izdano leta 1991. m-477 Zver Leja, Gomilica 84, Turnišče, spričevali 3. in 4. letnika Ekonomske šole Murska Sobota, izdani leta 2006, 2007. gnx-320973 Žakelj Sandi, Suhorje 7, Vremski Britof, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Postojna, izdano leta 2011. gnm-320959

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti