Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Ob-4263/11 , Stran 1956
Ob-4263/11
Uprava družbe Peko, d.d. Tržič, Ste Marie aux Mines 5, Tržič, po predsedniku uprave družbe Janezu Sajovicu, univ. dipl. org. in nadzornemu svetu, kot predlagateljema, na podlagi 295., 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in tretjega odstavka 12. člena Statuta delniške družbe Peko, tovarna obutve, d.d., s sedežem v Tržiču, Cesta ste Marie aux Mines 5, objavlja popravek in dopolnitev sklica 22. redne seje skupščine družbe, ki bo v sredo 31. 8. 2011, ob 14. uri, v sejni sobi na sedežu družbe, objavljene v Uradnem listu RS, št. 60, dne 29. 7. 2011. Popravi in dopolni se objavljen dnevni red 22. seje skupščine družbe Peko, tovarna obutve, d.d., tako da se doda nova 6. točka dnevnega reda, ki se glasi: 6. Plačilo članom nadzornega sveta družbe Peko d.d. Predlog sklepa k 6. točki dnevnega reda: Sejnina za člane nadzornega sveta se določi v višini 275,00 evrov bruto, za predsednika nadzornega sveta pa v višini 357,50 evrov bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% redne sejnine predsednika in članov nadzornega sveta. Kolikor nadzorni svet konstituira posamezno komisijo nadzornega sveta, pripada vsakemu članu komisije nadzornega sveta sejnina za seje komisij, ki znaša 80% redne sejnine predsednika in članov nadzornega sveta. Sejnine članom nadzornega sveta ne pripadajo, če je skupni znesek sejnin v poslovnem letu dosegel ali presegel 50% višine plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta. Letno bruto plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta znaša 10.300 evrov, za predsednika nadzornega sveta pa 11.000 evrov. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje v obliki mesečne akontacije plačila za vsak mesec, v katerem člani nadzornega sveta dejansko opravljajo funkcijo v nadzornem svetu. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, kot so npr.: stroški prevoza, dnevnice, stroški nastanitve, administrativni stroški. Članom nadzornega sveta se plača izobraževanje, ki je nujno potrebno za opravljanje dela članov nadzornega sveta in je izključno v interesu družbe. Z dnem sprejetja tega sklepa na skupščini preneha veljati tudi sklep št. 9 o določitvi sejnin članom nadzornega sveta, sprejet na skupščini dne 4. 9. 2009.
Peko d.d. Janez Sajovic, univ. dipl. org. predsednik uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti