Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Št. 196/2011 Ob-4210/11 , Stran 1944
Št. 196/2011 Ob-4210/11
Nadzorni svet družbe Fortuna – PIL d.o.o. Trbovlje, Trg revolucije 4a, 1420 Trbovlje, na podlagi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo in sklepa nadzornega sveta, razpisuje delovno mesto direktorja (m/ž) za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Poleg splošnih in zakonskih zahtev izpolnjevanja morajo kandidati izpolnjevati še naslednje: – da imajo visokošolsko izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj na področju vodenja oziroma višješolsko izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na področju vodenja; – da imajo organizacijske sposobnosti; – da obvladajo angleški ali nemški jezik; – da izdelajo vizijo razvoja družbe za 5 let. Direktor mora biti državljan Republike Slovenije. Ponudbi morajo kandidati priložiti življenjepis ter dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev in sicer: overjeno fotokopijo diplome o pridobljeni izobrazbi, dokazilo o delovnih izkušnjah na področju vodenja, pisno vizijo razvoja družbe za obdobje 5 let in potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena ali ji je bil izrečen varnostni ukrep skladno določbi drugega odstavka 255. člena v zvezi z določbo šestega odstavka 515. člena Zakona o gospodarskih družbah. Kandidati morajo ponudbe poslati na sedež družbe s pripisom: »Nadzorni svet – razpis.« v 15 dneh po objavi. Formalne nepopolne in nepravočasne ponudbe ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Ponudba je pravočasna, če je bila posredovana po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno 15-dne po objavi.
Fortuna – PIL d.o.o., Trbovlje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti