Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Št. 39 Ob-4209/11 , Stran 1944
Št. 39 Ob-4209/11
Na podlagi 53. in 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09 popr. in 20/11) je svet Srednje upravno administrativne šole Ljubljana, Zdravstvena pot 10, Ljubljana, na seji dne 29. 6. 2011 sprejel sklep, da se objavi razpis za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice za mandatno obdobje petih let. Predvideni začetek dela bo dne 1. 1. 2012. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09 popr. in 20/11). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Kandidati morajo prijavi predložiti vsa dokazila o izpolnjevanju kadrovskih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu) in kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj in predložiti program vodenja zavoda in vizijo razvoja za mandatno obdobje, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence: da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Prijave pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Srednje upravno administrativne šole Ljubljana, Zdravstvena pot 10, Ljubljana, z oznako »razpis za ravnatelja«. O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Srednja upravno administrativna šola Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti