Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Ob-4207/11 , Stran 1944
Ob-4207/11
Svet zavoda Glasbene šole Radovljica, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) razpisuje delovno ravnatelja m/ž. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI - A (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let. V primeru, da bo za ravnatelja imenovan nekdo, ki ni zaposlen v Glasbeni šoli Radovljica, se pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas, to je za čas trajanja mandata. Datum predvidenega začetka dela je 1. 11. 2011. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (originalna ali overjena dokazila o izobrazbi, nazivu, o opravljenem strokovnem izpitu, o opravljenem ravnateljskem izpitu, delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, original potrdila o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), program vodenja zavoda, opis dosedanjih delovnih izkušenj ter kratki življenjepis pošljite v zaprti ovojnici najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Glasbene šole Radovljica, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, s pripisom Prijava za razpis ravnatelja/ice. Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Radovljica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti