Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2011 z dne 5. 8. 2011

Kazalo

Št. 04-106/2 Ob-4248/11 , Stran 1933
Št. 04-106/2 Ob-4248/11
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., na podlagi 24. člena Akta o ustanovitvi družbe SENG d.o.o. Nova Gorica objavljajo
razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in vgradnjo opreme za Center vodenja SENG
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija. 2. Predmet naročila: dobava in vgradnja opreme za Center vodenja SENG. 3. Kraj dobave in izvedbe del: na sedežu SENG v Novi Gorici. 4. Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: dobava in vgradnja in zagon opreme za Center vodenja SENG. Dela se oddajo v celoti. 5. Datum dobave in izvedbe: po terminskem planu v razpisni dokumentaciji, najkasneje konec leta 2012. 6. Dvig razpisne dokumentacije: na sedežu družbe v tajništvu, tel. 05/339-63-64, faks 05/339-63-15. Dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, ob delavnikih med 8. in 14. uro. 7. Dodatne informacije: pri Marko Mladovan, tel. 05/339-63-74. 8. Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 100 EUR (v ceni je vključen DDV) je potrebno vplačati na TRR, 04750-0000545385 pri Novi KBM d.d., s pripisom »razpis oprema za CV«. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. 9. Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 12. 9. 2011, do 12. ure. 10. Naslov, kamor je treba predložiti ponudbo: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija. 11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 9. 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe Soške elektrarne Nova Gorica, Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, sejna soba, prvo nadstropje. 12. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 3% ponudbene vrednosti z DDV. 13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji. 14. Merila za ocenjevanje ponudb: po razpisni dokumentaciji. 15. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji. 16. Ogled lokacije: po razpisni dokumentaciji.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti