Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

VL 164755/2010 Os-3834/11 , Stran 1813
VL 164755/2010 Os-3834/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Aleasing financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Vrunčeva ulica 1, Celje, ki ga zastopa odvetniška pisarna Fridl & Hlastec d.o.o., Titova 2a, Maribor – dostava, proti dolžnici Tatjani Hajnc, Borštnikova ulica 71, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Zvonimir Rožman, Partizanska 46, Maribor, zaradi izterjave 1.869,86 EUR, sklenilo: dolžnici Tatjani Hajnc, Borštnikova ulica 71, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Zvonimir Rožman, Partizanska 46, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 3. 2011

AAA Zlata odličnost