Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

I 562/2011 Os-3581/11 , Stran 1812
I 562/2011 Os-3581/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Janiju Heine, Ulica bratov Babnik 16, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo: dolžniku Heine Janiju se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Borut Rangus, Resljeva c. 25, iz Ljubljane. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 6. 2011

AAA Zlata odličnost