Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

P 93/2011 Os-3715/11 , Stran 1812
P 93/2011 Os-3715/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Tomislava Đorđević, Paunoviči 8/a, Adlešiči, ki ga zastopa Niko Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, zoper tožene stranke neznani dediči neznanega bivališča po Vidnjevič zadrugi, Paunoviči 6, Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 1.000,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 2. junija 2011, postavilo začasnega zastopnika neznanim in neznano kje živečim dedičem po Vidnjevič zadrugi, Paunoviči 6, Adlešiči. Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju. Postavljen začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznani in neznano kje živeče potomce po članih Vidnjevič zadruge, Paunoviči 6, Aldešiči, in nato na neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 2. 6. 2011

AAA Zlata odličnost