Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

SV 492/11 Ob-4071/11 , Stran 1810
SV 492/11 Ob-4071/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Zag-Győfi iz Lendave opravilna številka SV 492/11 z dne 18. 7. 2011, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastnina – stanovanje številka 3, v izmeri 63,37 m2, v drugem nadstropju stanovanjske stavbe v Turnišču, Cvetna ulica 1, ki stoji na parceli številka 2432/23, k.o. 149 Turnišče, last Pucko Stanislava, EMŠO 1902962500479 in Pucko Jožefe, EMŠO 0208966505524, oba Cvetna ulica 1, 9224 Turnišče, vsakega do 1/2, ki sta ga pridobila na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 5. 1993, v zvezi z dodatkom z dne 14. 11. 1994, sklenjene s Planiko Kranj, Podjetje za trženje in proizvodnjo obutve p.o. Kranj, Savska loka 21, Kranj, kot prodajalcem, ter Pucko Stanislavom in Pucko Jožefo, kot kupcema, zastavljena v korist SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 64.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost